TJA: kuulutab välja konkursi sageduslubade andmiseks

cute_baby_boy_mobile-normalTehnilise Järelevalve Amet (TJA) kuulutab välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790-862 MHz. Avalikule konkursile pannakse kolm sagedusluba, mis annavad õiguse kasutada sagedusi elektroonilise side võrkude väljaehitamiseks ja arendamiseks üle Eesti.

TJA peadirektori asetäitja Priit Soom`i sõnul loob väljaantav sagedusala sideettevõtjatele head võimalused arendada kaasaegseid elektroonilise side teenuseid, samuti pakub see tarbijale uusi võimalusi mobiilse andmeside kasutamiseks. „See sagedusala ei sea uue tehnoloogia kasutamisele piiranguid. Tänu headele leviomadustele, sealhulgas siseruumides, pakub see ennekõike head võimalust mobiilse andmeside osutamiseks üle Eesti nii suure elanike arvuga kui ka hajaasustusega piirkondades. Oodata on ka arengut mobiilse andmeside allalaadimiskiirustes.“

Konkursil antakse kokku 3 sagedusluba. Üks sagedusluba antakse nn „iludusvõistlusel“ pakkujale, kes alustab sideteenuse osutamisega loodavas sidevõrgus kõige varem. Ülejäänud kaks sagedusluba väljastatakse enampakkumisel.

„Iludusvõistluse“ võitja kohustub üle Eesti paigaldama välitingimustesse vähemalt 199 baasjaama ning katma teenusega ca 95% Eesti territooriumist. Lisaks kohustub ta tagama lõppkasutajale allalaadimise andmeedastuskiiruse vähemalt 5 Mbps.

Info konkursi läbiviimise korra, pakkujatele esitatud tingimuste ja pakkumuste esitamise tähtaja kohta on kättesaadav TJA kodulehelt: http://www.tja.ee/avalikud-konkursid