Tänavu möödub 20 aastat Interneti toomisest Eestisse

Täna 20 aastat tagasi käivitus Eesti esimene Internetiühendus välismaailmaga. Suhe internetiga oli juba olemas e-posti ühendusena võimaldades välismaailmaga vahetada e-kirju, kuid seda üle ühe aeglase modemi, mis ühenduse saamiseks pidi valima kaugekõne Soome. Mõistetavalt oli selline ühendus mitte üksnes vaevarikas vaid ka ebapiisav, kuna ei võimaldanud tegelikult kasutada interneti võimalusi.

“Viimaseks piisaks interneti puudumise karikasse oli anekdootlik juhtum, kus üritasin üle telefoniühenduse kätte saada Helsingi Tehnikaülikooli avalikus failiserveris asuva tarkvara nimekirja. E-kirja saabumine võttis aega 8 tundi, sama kaua kestis ka kaugekõne ja ükski muu kiri selle aja sees ei liikunud. Nii sündiski projekt, mis päädis täna 20 aastat tagasi esimese tegeliku internetiühenduse käivitamisega Eestis. Tegemist oli Tallinna ja Stockholmi vahelise satelliitside ühendusega, mis oma kiiruselt ületas senist 8 kordselt,“ ütles Interneti ülesseadmises osalenu ja praegune Eesti Interneti SA juhatuse liige Jaak Lippmaa.

“Internetiühenduse loomine välismaailmaga sai teoks tänu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi, Rootsi Kuningliku Tehnikakõrgkooli ja Rootsi Kosmoseagentuuri koostööle. „Kuu aega hiljem käivitasime Tartu Tähetornis ka Rootsi ja Tartu vahelise satelliitühenduse, kuna Tallinna ja Tartu vahel internetiühendus puudus. Projekti rahastas Rootsi Kuninglik Inseneriakadeemia ja filantroop Georg Soros, kes mõistis kohe sellise ühenduse kriitilist tähtsust avatud ja demokraatliku riigi ülesehitamisel. Satelliitside andis võimaluse korraldada side välismaailmaga ilma Nõukogude Liidu ja tema õigusjärglaste sekkumiseta, mis oli tol ajal loomulikult väga tähtis Eesti iseseisvuse tagamisel,” lisas Lippmaa.

Need, esimesed ühendused panid aluse interneti kiireks arenguks. Esimesed .ee lõpulised domeeninimed said võimalikuks pärast .ee-tippdomeeni registreerimist 1992. aasta juunis. Esimene Eestis asuv .ee nimeserver käivitus 15. juulil 1992.

2009. aastal koondati .ee-tippdomeeni ja sellega seotud infrastruktuuri haldamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud isemajandavasse ja ainult seda ülesannet täitvasse Eesti Interneti Sihtasutusse.

2 thoughts on “Tänavu möödub 20 aastat Interneti toomisest Eestisse”

  1. Tegelikult toimusid asjad Side AK-s juba ka varem. Näiteks 1990 loodi side Rootsi firma Data Delekta ja Side AK Peapostkontoris asuva andmesidesõlme vahel. Kiirus oli 19,2kb. Tegelikult on aga Eestis X.25 protokollil toimiva andmesidega tegeletud juba vähemalt alates 1977 aastast Akademseti nime all!

Kommenteerimine on suletud.