Tallinna Ülikool võtab sel suvel vastu 2500 uut üliõpilast

Tallinna Ülikooli Mare

Sel suvel võtab Tallinna Ülikool tasuta eestikeelsesse õppesse vastu ligikaudu sama palju kui eelmisel aastal RE ja REV kohti kokku. See on umbes 2500 uut üliõpilast. Võrreldes eelmise aastaga soovib ülikool suurendada vastuvõetavate magistriõppe üliõpilaste osakaalu.

Akadeemilise prorektori Priit Reiska sõnul arvestab Tallinna Ülikool tänavuse vastuvõtu planeerimisel eelnevatel aastatel lõpetanute arvu. Erialad, kus varasematel aastatel oli lõpetamise protsent kõrge, saavad tänavu rohkem tasuta õppekohti. Samas tagab Tallinna Ülikool kõigile oma erialadele vähemalt sama suure vastuvõtu kui eelmisel aastal oli tasuta õppekohti. Minimaalne arv õppekohti, mis ühe eriala õpperühma avamiseks planeeritakse, on bakalaureuseõppe puhul 15 ja magistriõppe puhul 10.

Ka tänavu jõustunud kõrgharidusreform motiveerib sügisel õpinguid alustavaid üliõpilasi usinamalt oma õppekava täitma, sest see tagab neile tasuta õppe, ütles Priit Reiska.

Täiskoormusel õppimine tähendab, et üliõpilane läbib õppekava 100% ulatuses sooritades 30 ainepunkti (EAP-d) semestris ja 60 ainepunkti aastas. Hinnaalandust täiskoormusest väljalangemise korral on võimalik saada vaid 25% ulatuses, kuid needki ained tuleb järgi teha.

Tasuta õpe ei laiene võõrkeelsetele õppekavadele – need jäävad uues kõrgharidussüsteemis valdavas enamuses tasuliseks. Tasuta ei saa ülikoolis käia ka need, kes õpivad osakoormusega ehk täidavad õppekava 50–75% ulatuses õppides 15–22,5 ainepunkti semestris. Alla osakoormuse piiri õppijad eksmatrikuleeritakse, kuid neil on võimalik aineid läbida eksternõppes, valides sealjuures endale sobiva õppekoormuse, ja lõpetadagi ülikool eksternina.

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli toimub sel aastal 28. juunist 9. juulini, sisseastumiseksameid sooritavad sisseastujad vahemikus 11.-17. juuli ning 25. juulil avalikustatakse Tallinna Ülikooli vastuvõetute nimekirjad.

Tallinna Ülikoolis 15. märtsil toimunud avatud uste päeval osales umbes 1000 gümnaasiumiõpilast.