Kaspersky Lab teatab koostöö alustamisest Interpoliga

Kaspersky_Lab_logo

Küberohtudega võitlemiseks alustab Kaspersky Lab aktiivset koostööd Interpoli eriteenistusega INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI), kes uurib kõrgtehnoloogia valdkonnas toime pandud kuritegusid. Vastavasisuline kokkulepe saavutati Kaspersky Labi peadirektori Eugene Kaspersky, Interpoli peasekretäri Ronald Noble’i ja IGCI tegevdirektori Noboru Nakatani osalusel Kaspersky Labi Moskva peakontoris peetud läbirääkimistel.

Interpoliga tehtava koostöö raames hakkab Kaspersky Lab pakkuma küberkuritegude uurimisel IGCI-le laiaulatuslikku konsultatsioonilist tuge. Ühtlasi saadab ettevõte oma eksperdid tööle ka IGCI Singapuri kontorisse, mis avatakse 2014. aastal. Lisaks sellele hakkab Kaspersky Lab toetama Interpoli algatusi, mis suurendavad eri riikide õiguskaitseorganite asjatundlikkust võitluses küberkuritegude ja nende sooritajatega.

„Olen aastaid taotlenud nn veebi-Interpoli loomist ja lõpuks on saanud see reaalsuseks. Me osaleme aktiivselt küberkuritegude uurimisel, jagades oma eksperditeadmisi, tehnoloogiaid ja ressursse maailma mitme riigi õiguskaitseorganitega. Nüüdsest minetavad kurjategijad võimaluse kaduda mõnel kaugemal maal nagu vits vette, varjates end füüsiliste piiride taga,” ütles Eugene Kaspersky pärast läbirääkimiste lõppu.

„Kaspersky Labi tugi IGCI-le lubab Interpoli enam kui 190 liikmesriigi õiguskaitseorganitel kasutada eksperditeadmisi tulemuslikuks küberkuritegude uurimiseks ja rahvusvahelise küberruumi kaitsmiseks,” märkis IGCI tegevdirektor Noboru Nakatani.

„Rahvusvahelistele kuritegudele ei saa vastu seista üksi. Just seetõttu on ekspertide teadmised ja igakülgne abi meie tegevuse puhul nii olulised. Olen veendunud, et kuritegude edukaks uurimiseks ja ennetamiseks peavad nii riiklikud kui ka rahvusvahelised õiguskaitseorganid tegema koostöödtunnustatud IT-turbeekspertidega, kellede hulka Kaspersky Lab kahtlemata kuulub,” toonitas Interpoli peasekretär Ronald Noble.