Täiskasvanud on järjest usinamad õppijad

2011. aasta neljandas kvartalis osales elukestvas õppes rohkem kui sada tuhat täiskasvanut, mis moodustab 14,8% protsenti 25-64-aastasest elanikest. Täiskasvanute osalemine elukestvas õppes kasvas 2011. aasta kokkuvõttes 12 protsendini.  „Need on üle ootuste head numbrid,“ ütles kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung ja lisas: „Varasemast enam on panustanud õppimise rahastamisse tööandjad, sellele lisandub riigi toetus ja Euroopa tõukefondide abi ning ka inimeste oma panus – see kõik kokku ongi võimaldanud nii häid tulemusi saavutada.“

Statistikaameti andmetest nähtub, et täiskasvanute osalemine elukestvas õppes saavutas 2011. aasta neljandas kvartalis rekordilise taseme (14,8%), kasvas õppijate hulk nii tasemeõppes kui ka koolituskursustel osalemine. Eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes on kasv üle 2 protsendi.

Oluline kasv on toimunud ka 2011. aasta tulemuses tervikuna (12%), 2010.aastal oli õppijaid täiskasvanute hulgas 10,9%, 2009.aastal 10,6% ja 2008. aastal 9,8%. Kasvutrendi jätkumiseks on ka edaspidi vaja tagada täiskasvanute ligipääs nii tasemeõppele kui kursustele ja tuua õppimise juurde tagasi rohkem madalama haridustasemega ning vanemaid õppijaid.