Kaspersky Lab annab nõu, kuidas valida õiged interneti salasõnad

Lihtsate tähtnumbriliste kombinatsioonide kasutamine interneti salasõnana võib omada erinevaid, ning kahjuks mitte kõige meeldivamaid, tagajärgi. Teades salasõna ning olles saanud ligipääsu teie postkastile või kasutajakontole sotsiaalvõrgustikus, saavad kurjategijad levitada teie nimel spämmi, pääseda ligi teie kirjavahetusele, päevikule või isegi Intenetipanga keskkonda. Ekspertide sõnul on sellisel juhul erinevaid olukorra arengu variante, mis võivad isegi ulatuda raha väljapressimiseni ligipääsuõiguse tagastamise eest. Küberkurjategijate sihiks on ka online mängude harrastjad – mängu artefaktide ja virtuaalmaailma tegelaskujude müük toob tänapäeval täiesti reaalse raha sisse.

Salasõnadel reeglina puudub rahvus. Kaspersky Lab-i spetsialistide tehtud uuringud näitavad, et salasõnade TOP10 praktiliselt ei varieeru geograafilise tunnuse järgi:

  1. qwerty
  2. computer
  3. pass
  4. secret
  5. 123
  6. 1234
  7. 12345
  8. 123456
  9. 12345789
  10. administrator

Levinud kombinatsioonid on ka: “1”, “password”, “test”, “admin”, “user” ja “info”. Selliste ja sarnast laadi salasõnade kasutajate arvu loendatakse kümnetes miljonites.

Salasõna valiku nõuanne Kaspersky Lab-ilt

Arvutiohutuse spetsialistid on üksmeelselt arvamusel, et muukimiskindel salasõna peab koosnema vähemalt kaheksast eri registri sümbolitest (suur- ja väiketähed), kaasa arvatud numbrid ja erisümbolid. Ainult sellise salasõna saab lugeda osaliselt turvaliseks. Miks siis osaliselt?

Statistika järgi, võrgurünnaku teostamisel rünnatakse ohvri arvutit rohkem kui 2000 korda päevas ning sellest piisab et teatud aja möödumisel (sõltuvalt kurjategija ressursidest) lahti muukida isegi keerulise, kaheksast sümbolist koosneva salasõna. Seega, on soovitav salasõna vahetada mitte harvem kui kord kuus.

Lõpuks, äärmiselt oluline on kasutada erinevaid salasõnu erinevate kodulehekülgede ja teenuste jaoks. Eri kombinatsioonide suure hulga meeldejätmise oluliselt lihtsustab oma süsteemi loomine. Selliseks mugavaks näidismudeliks pakuvad Kaspersky Lab-i spetsialistid konkreetse kodulehega assotsiatiivset seost tekitavate tähe- või numbriliste sümbolite lisamist salasõnale. Näiteks Facebooki puhul võiks salasõna algada või lõppeda f-tähega.

Lisaks tuletavad Kasersky Lab-i spetsialistid meelde, et erinevatele Interneti ressurssidele ligipääsu võimaldavaid salasõnu peaks hoidma salajas ning mitte edastada kolmandatele isikutele.