Skype tutvustas õpetajatele ja õpilastele mõeldud virtuaalset õpikeskkonda

Skype tutvustas eile oma uut tasuta virtuaalset õpikeskkonda Skype in the classroom, mis pakub õpetajatele ja õpilastele võimalust ülemaailmselt omavahel suhelda ja vastastikku kogemusi vahetada.Skype’i uus õpikeskkond aitab õpetajatel leida partnerkoole ja –klasse, mõttekaaslasi ja külalisesinejaid, et seeläbi muuta õppetöö lihtsamaks ning koolitunnid õpilaste jaoks põnevamaks, interaktiivsemaks ja meeldejäävamaks. Uuel õpikeskkonnal on mitmeid kasutusvõimalusi. Nii saab näiteks otsida ja jagada õppematerjale, avastada klassiruumist lahkumata Skype’i videokõne vahendusel uusi kultuure ja õppida võõrkeeli, muutes seeläbi keele- ja geograafiatunnid senisest vahetumaks.

Virtuaalne õpikeskkond Skype in the classroom on olnud testversioonis kättesaadav eelmise aasta detsembri lõpust. Täna on keskkonnaga liitunud üle 5800 õpetaja ligi sajast riigist. USA Missouri osariigi põhikooli õpetaja Kara Cornejo on Skype’i õpikeskkonna vahendusel erinevatest maailmanurkadest leidnud viis kooli, kellega igapäevaselt mõtteid vahetada. „Skype’i virtuaalne klassiruum on hämmastav abivahend leidmaks huvitavaid esinejaid, õpetajaid ja sõprusklasse,  keda Skype’i vahendusel külla kutsuda,“ rääkis Cornejo.

„Skype on sihiks võtnud lihtsalt kasutatava tehnoloogia abil kaotada kõik inimestevahelist suhtlemist piiravad tõkked,“ ütles Skype’i juht Tony Bates. „Skype’i virtuaalse klassiruumi projekti väljatöötamise juures olid abiks inimesed, keda ühendab huvi ja kirg kasutada uusi tehnoloogiaid ja võimalusi ka koolis. Oleme õpetajatelt saanud palju positiivset tagasisidet ning meie eesmärk oli, et uus keskkond vastaks just nende vajadustele ja et noortel oleksid täna õppetöös võimalused, millest keegi pole varem unistadagi osanud,“ lisas Bates.

Skype’i virtuaalset õpikeskkonda kasutama asudes tuleks õpetajatel teha alljärgnevat:

  1. registreeruda kasutajaks education.skype.com leheküljel, kasutades selleks oma olemasolevat Skype’i kasutajanime;
  2. luua õpilaste huvisid, asukohta ja vanust tutvustav profiil;
  3. leida projekte, partnerõpetajaid ja muid võimalusi, mis sobivad vastavalt loodud kasutajaprofiilile.

Lisainfot Skype’i uue õpikeskkonna kohta Skype in the classroom koduleheküljelt või Twitteri ja Facebooki vahendusel.

Skype tutvustas eile oma uut tasuta virtuaalset õpikeskkonda Skype in the classroom, mis pakub õpetajatele ja õpilastele võimalust ülemaailmselt omavahel suhelda ja vastastikku kogemusi vahetada.

Skype’i uus õpikeskkond aitab õpetajatel leida partnerkoole ja –klasse, mõttekaaslasi ja külalisesinejaid, et seeläbi muuta õppetöö lihtsamaks ning koolitunnid õpilaste jaoks põnevamaks, interaktiivsemaks ja meeldejäävamaks. Uuel õpikeskkonnal on mitmeid kasutusvõimalusi. Nii saab näiteks otsida ja jagada õppematerjale, avastada klassiruumist lahkumata Skype’i videokõne vahendusel uusi kultuure ja õppida võõrkeeli, muutes seeläbi keele- ja geograafiatunnid senisest vahetumaks.

Virtuaalne õpikeskkond Skype in the classroom on olnud testversioonis kättesaadav eelmise aasta detsembri lõpust. Täna on keskkonnaga liitunud üle 5800 õpetaja ligi sajast riigist. USA Missouri osariigi põhikooli õpetaja Kara Cornejo on Skype’i õpikeskkonna vahendusel erinevatest maailmanurkadest leidnud viis kooli, kellega igapäevaselt mõtteid vahetada. „Skype’i virtuaalne klassiruum on hämmastav abivahend leidmaks huvitavaid esinejaid, õpetajaid ja sõprusklasse, keda Skype’i vahendusel külla kutsuda,“ rääkis Cornejo.

„Skype on sihiks võtnud lihtsalt kasutatava tehnoloogia abil kaotada kõik inimestevahelist suhtlemist piiravad tõkked,“ ütles Skype’i juht Tony Bates. „Skype’i virtuaalse klassiruumi projekti väljatöötamise juures olid abiks inimesed, keda ühendab huvi ja kirg kasutada uusi tehnoloogiaid ja võimalusi ka koolis. Oleme õpetajatelt saanud palju positiivset tagasisidet ning meie eesmärk oli, et uus keskkond vastaks just nende vajadustele ja et noortel oleksid täna õppetöös võimalused, millest keegi pole varem unistadagi osanud,“ lisas Bates.

Skype’i virtuaalset õpikeskkonda kasutama asudes tuleks õpetajatel teha alljärgnevat:

  1. registreeruda kasutajaks education.skype.com leheküljel, kasutades selleks oma olemasolevat Skype’i kasutajanime;
  2. luua õpilaste huvisid, asukohta ja vanust tutvustav profiil;
  3. leida projekte, partnerõpetajaid ja muid võimalusi, mis sobivad vastavalt loodud kasutajaprofiilile.

Lisainfot Skype’i uue õpikeskkonna kohta Skype in the classroom koduleheküljelt või Twitteri ja Facebooki vahendusel.