Siemens tarnib Elektrilevi OÜ-le elektri mõõteandmete haldussüsteemi pilveteenusena

Siemens Osakeyhtiö on sõlminud viieaastase lepingu Elektrilevi OÜ-ga elektri mõõteandmete haldussüsteemi tarnimiseks pilveteenusena (Meter Data Management Software as a Service, MDM SaaS). Lepingut on võimalik pikendada täiendavaks viieks aastaks, teatas Siemens Osakeyhtiö.

Elektrilevile pakutav lahendus teostatakse täisteenusena, mis hõlmab infrastruktuuri, programme, värskendusi, infoturvet ja hooldust. Teenuse platvormiks on Siemens EnergyIP Smart Grid, mis on globaalse IT-nõustamisettevõtte Gartneri sõnul juhtiv MDM-süsteem maailmas.

Siemens valideerib ning edastab Elektrilevile kaugloetavatest elektriarvestitest tulevad andmed. Vajadusel prognoositakse näidud ja tunniandmed varasemate mõõteandmete alusel.

– Tänu teenusele lüheneb oluliselt Elektrilevi mõõteandmete töötlemis- ja ettevalmistusaeg ning nende võtmeoperatsioonid tõhustuvad märkimisväärselt. Kiirenevad tähtsad protsessid, nagu arvete esitamine ja andmete edastamine Eesti elektrituru andmelattu. See on esimene Siemens Osakeyhtiöle nii laias mõõtkavas teostatav projekt, ütleb Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaali juhataja Hannes Mäe.

Elektrilevi OÜ on osa Eesti Energia kontsernist ja ühtlasi Eesti suurim võrguettevõte, hõlmates umbes 93% Eestist ja 650 000 mõõtepunkti. Siemens on teinud Elektrileviga pikaajalist koostööd mitmete aastate jooksul.

Mõõteandmete haldussüsteemi projekt valmib 2019. aasta lõpuks.