Eleringi uus kaardirakendus näitab vabu liitumisvõimsusi kogu Eestis

Elering töötas välja interaktiivse kaardirakenduse vabade liitumisvõimsuste näitamiseks elektri ülekandevõrgu alajaamades, mis annab liitumisprotsessis ajalist kokkuhoidu nii liitujale kui Eleringile.

“Kui seni pidid potentsiaalsed liitujad küsima Eleringilt liitumisvõimsusi konkreetsetes alajaamades, siis uue rakenduse abil on võimalik uurida ligilähedasi vabu liitumisvõimsusi terves Eestis juba enne Eleringi poole pöördumist,” selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Aadressil www.elering.ee/vabad-liitumisvoimsused asuv rakendus näitab liitumisvõimsusi, mille korral pole vaja suurendada ülekandeliinide läbilaskevõimet ja kui võimalik liitumine toimub korraga ühes Eleringile kuuluvas alajaamas. Liitumisvõimaluste uurimiseks mitmes alajaamas tuleb pöörduda jätkuvalt Eleringi poole. 110-kilovoldise võrgu puhul näitab rakendus liitumisvõimsusi maksimaalse mahuga 50 megavatti ning 330-kilovoldise võrgu puhul mahuga kuni 100 megavatti.

Rakenduse abil on võimalik saada ülevaade vabade liitumisvõimsuste hetkeseisust, aga ka võimsuste muutumisest lähematel aastatel tulenevalt võrgu arendustegevusest. Samas on tegu informatiivse rakendusega ning soovitava liitumise detailide väljaselgitamiseks ja tegelikuks liitumiseks tuleb potentsiaalsel liitujal pöörduda jätkuvalt vahetult Eleringi poole ja läbida liitumisprotsess liitumiste infosüsteemis www.egle.ee

Vabade liitumisvõimsuste rakenduse näol on tegu ühe tegevusega Eleringi liitumiste arendamise programmist, mille eesmärk on muuta liitumine ülekandevõrguga kiiremaks, odavamaks ja lihtsamaks. Sama programmi raames ostab Elering viis komplekti alajaamaseadmeid standardsete 110-kilovoldiste liitumispunktide väljaehitamiseks. Hanke põhiseadmete tarnimiseks võitis Siemens OY Eesti filiaal 0,8 miljoni eurose pakkumusega. Lisaks peab Elering leidma standardsete liitumispunktide ehitajad.

Kui praegu võtab ülekandevõrguga liitumine aega ligikaudu 30 kuud, siis standardsete liitumispunktide rajamine Eleringi uuematesse alajaamadesse võiks tulevikus toimuda kaks korda kiiremini. Täieliku valmisoleku liitumispunktide senisest kiiremaks rajamiseks plaanib Elering saavutada selle aasta lõpuks.