Pirita Selveri juures olev elektroonikajäätmete kogumispunkt suletakse

Alates 1. juulist suletakse Pirita Selveri juures olev vana kodutehnika ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkt.

Kõik, kes on harjunud oma vanu seadmeid Selveri punkti viima, saavad need edaspidi tasuta üle anda lähedal asuvasse Pärnamäe jäätmejaama aadressil Pärnamäe tee 36. Väikeseid elektroonikaseadmeid (küljepikkus kuni 25 cm) saab edaspidi viia ka Selveris sees asuvasse kogumispunkti. Elektroonikaseadmete jätmine Selveri parklas olevale platsile on keelatud ja Tallinna Munitsipaalpolitsei tegeleb väga aktiivselt rikkujate korrale kutsumisega.

Lisaks Pärnamäe jäätmejaamale saab igas suuruses elektri- ja elektroonikaseadmeid tasuta ära anda ka kõigisse teistesse Tallinna jäätmejaamadesse. Väiksemaid elektroonikaseadmeid (mille ühegi külje mõõt ei ületa 25 cm) peavad lisaks tasuta vastu võtma mistahes elektroonikaseadmeid müüvad poed, kelle müügipind on vähemalt 400 m2. Seega on pea igas super- ja hüpermarketis olemas kogumiskast väikeelektroonika jaoks, mille täpsemat asukohta tasub uurida poodide infolettidest. Suuremate seadmete puhul on poodidel kohustus vana seade vastu võtta vaid siis, kui asemele ostetakse uus samalaadne seade.

Elektri- ja elektroonikaseadme tasuta üle andmise eelduseks on, et seade on komplektne. Seade loetakse komplektseks kui see ei oma olulisi purustusi, kui see ei ole lammutatud osadeks ja kui see sisaldab seadme olulisi osi nagu näiteks kompressor, kineskoop, emaplaat jne. Seade loetakse komplektseks ka siis, kui sellel puuduvad väheolulised osad nagu käepide, riiulid, toitejuhe jne.