Tallinn 1154. Kujundanud ja koostanud Olev Soans. – 1980-1984

Rahvusraamatukogus tähistatakse rahvusvahelist geoinfosüsteemide päeva

Tallinn 1154. Kujundanud ja koostanud Olev Soans. – 1980-1984
Tallinn 1154. Kujundanud ja koostanud Olev Soans. – 1980-1984

Täna tähistatakse Rahvusraamatukogus 10. korda rahvusvahelist geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva „Geograafia paneb paika“. Geograafia nädal kestab 23. novembrini.

Nii geograafia nädala kui ka teabepäeva eesmärk on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega seotud erialasid. Ettekannete, esitluste, koolituste ja näituste kaudu soovitakse tõsta õpetajate teadlikkust GISidest ning seeläbi toetada neid õpilastes huvi äratamisel.

Teabepäeval räägivad koolide jt. asutuste ning ettevõtete, sh. Häirekeskuse ja Eesti Energia esindajad GISi kasutamisest igapäevatöös ja õppetöö efektiivsemaks muutmisel. Lisaks jagatakse GISi oskusteavet nii spetsialistilt spetsialistile kui ka õpilastele, tudengitele, õpetajatele ja teistele huvilistele.

Rahvusraamatukogus toimuvad 18., 20. ja 21. novembril ka Eesti digitaalsete kaardikogude ja Maa-ameti geoportaali tutvustused ning 24. novembrini on 6. korrusel avatud näitus “Kaart seinal”, kus eksponeeritakse esmakordselt ligi poolsada eri suuruses, keeles ja teemal kaarti erinevatest ajastustest. Fuajees näeb Rahvusraamatukogu suurimat, 1920ndate alguses valminud „Eesti Vabariigi metsade kaarti“.

Teabepäeva korraldavad Eesti Geoinformaatika Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, Maa-amet ja Statistikaamet koostöös Tartu Ülikooli Geograafia osakonna, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste osakonna, Keskkonnaagentuuri, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni, AlphaGISi, Affecto ja Regioga. Teabepäeva toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Esri.