Eestis kogunevad küberkuritegevuse eksperdid kogu Euroopast

ilves 5 Sisekaitseakadeemia XI aastakonverentsi „Võrgustunud turvalisus“ raames kogunevad Tallinnas Euroopa kriminalistikaekspertiisi asutuste võrgustiku (ENFSI) IT-töörühma liikmed ja Euroopa Politseikolledži (CEPOL) ekspertkursuse „Cybercrime Forensics & Digital Evidence” osalejad. IT-valdkonna, õiguskaitse ja kriminalistika asjatundjad püüavad koostöös leida lahendusi infoühiskonnas üha enam leviva küberkuritegevuse efektiivseks tõkestamiseks ning piiriüleseks kohtueelseks uurimiseks.

Konverentsil osalejad on valdkonna eksperdid, kes tegelevad küberkuritegevuse tõkestamisega, selle uurimise ja koostöö koordineerimisega ning samuti IT-valdkonna koolituste ja spetsialistide ettevalmistamisega. Koostöös antakse panus lahenduste leidmiseks arvutikuritegevusega seotud probleemidele ja vaagitakse võimalusi selle paremaks tõkestamiseks.

“Nii Stockholmi programm kui Euroopa sisejulgeoleku strateegia rõhutavad küberkuritegevuse vastase võitluse kasvavat tähtsust ja näevad koolitustegevust olulise võimalusena ületada piiriülese koostöö takistusi. Küberkriminalistika ja digitaaltõendite teemadesse põimuvad kümned erinevad jurisdiktsioonid, kiire tehnoloogiline innovatsioon ning asutuste vahelise koostöö väljakutsed. Viime kokku juhid ja spetsialistid, praktikud, arendajad ning teoreetikud, erinevad Euroopa Liidu agentuurid ja Eesti riigikaitseasutused. Vaatame koos otsa probleemidele ja arutleme, kuidas rakendada koostööpartnerite oskusteavet ühiste turvalisuse eesmärkide saavutamiseks ning kuidas sisejulgeoleku alane haridus “võrgustumisse” oma parimat panust saab anda,” kommenteerib Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendusprorektor Ramon Loik.

Eelnimetatud üritusi korraldavad koostöös eksperdid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist, eu-Lisast, ENISAst, EUROPOL-ist, Euroopa Politseikolledžist (CEPOL), Euroopa kriminalistikaekspertiisi asutuste võrgustikust (ENFSI), Justiitsministeeriumist, Keskkriminaalpolitseist, Riigi Infosüsteemi Ametist, NATO küberkaitsekeskusest, Dublini Ülikoolist ja Microsoftist.

Programm

8.00 – 9.00 Registreerumine ja hommikukohv
Keel: tagatud on sünkroontõlge eesti-inglise-eesti keelesuunal
9.00 – 9.30 Avasõnad
T. E. Hr Toomas Hendrik Ilves, Vabariigi President
Hr Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor
Hr Krum Garkov, eu-LISA direktor
9.30 – 10.15 eu-LISA roll küberjulgeolekus: Täna ja tulevikuperspektiivid
Dr Ciaran Carolan,eu-LISA teadus- ja arendussektsioon
Dr Luca Zampaglione, eu-LISA julgeolekusektsioon
10.15 – 11.00 CEPOL ja ENFSI IT töögrupi ühistulemused
Hr Zeno Geradts, Hollandi kriminalistika instituudi teadus- ja arenduskoordinaator (ENFSI IT töögrupi juht)
11.00 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.15 EC3 strateegia 2020
Hr Olivier Burgersdijk, EUROPOLi küberkuritegevuse keskuse strateegiajuht
12.15 – 13.00 Erasektori koostöö sisejulgeoleku- ja õiguskaitse organisatsioonidega
Kolonel-ltn (res.) Robert Kosla, Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni Microsofti esindaja
13.00 – 14.30 Lõuna
14.30 – 15.30 Sisejulgeoleku ja õiguskaitse haridusmudelid: Lähenemised ning eeskujunäited
Hr Marek Link, Sisekaitseakadeemia
Pr Laura Kirss, Uuringukeskus PRAXIS
Töökondade diskussioonilauad (I osa)
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Töökondade diskussioonilauad (II osa) ja esitlused
Konverentsi kokkuvõtted
17.45 – 19.00 Rektori vastuvõtt