Prototron rahastab kolme prototüübi loomist

8. oktoobril andis prototüüpide loomise rahastu Prototron üle esimesed finantseeringud. Esimeses voorus otsustas Prototroni ekspertkogu anda töötavate tootenäidiste ehitamiseks toetusi kolmele parimale meeskonnale summas 25 274 eurot.
Prototroni ekspertkogu esimees Priit Alamäe hindas esitatud taotluste taset vägagi kõrgeks. „Lisaks ideele olid enamus finalistidest esitanud selge nägemuse, kellele ja miks seda toodet oleks vaja ja kuidas tulemusteni plaanitakse jõuda. Valiku tegemine ei olnud lihtne. Hindasime eelkõige meeskonna tugevust, motivatsiooni ja idee potentsiaali maailmas läbi lüüa. Valitud projektide puhul olen kindel, et prototüübi valmimine on tugev tõuge ettevõtte edasisele läbilöögivõimele“, ütles Alamäe.


Sajast taotlusest hindasid Prototroni eksperdid toetuse vääriliseks järgmised projektid:

1. Qminder (prototüübi maksumus 3100 eurot) ideeks on ehitada portatiivne ja nutitelefoniga suhtlev stend, mis aitab inimestel vältida tüütut järjekorras seismist. Stendi abil saab võtta järjekorranumbri ning näha nutiseadmes reaalajas oma kohta järjekorras ilma kohapeal viibimata.

2. Shaka (prototüübi maksumus 11 640 eurot) ideeks on ehitada nutitelefoni audioliidesesse ühendatav tuulemõõtmisseade, mis aitab surfaritel ning golfimängijatel saada täpset ilmastikuinfot (sh õhurõhku, õhuniiskust jne).

3. Formula Battery Management System (prototüübi maksumus 10 534 eurot) ideeks on välja töötada akupakk ja aku juhtimissüsteem, mida saab efektiisuse tõstmiseks kasutada näiteks elektrisõidukites, taastuvenergeetikas või valve- ja kontrollsüsteemides.

Swedbanki ettevõtete panganduse juhi Robert Kitti sõnul näitas esimene taotlusvoor, et ideid noortel leiutajatel jätkub. „Loodame, et nendele ideedele käegakatsutava tulemuse andmine viib meid seniolematute toodeteni ning annab hoogu Eesti nutikale ettevõtlussektorile“, lisas Kitt.

„Kõik esitatud ideed olid väärt edasi arendamist. Loodan, et need meeskonnad, kes seekordses voorus rahastust ei saanud, jätkavad siiski prototüübi idee viimistlemist. Juba 15. detsembril koguneb ekspertkogu uuesti, et välja valida järgmised rahastamist väärivad prototüübid,“ ütles Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige Pirko Konsa.

„Prototroni näol on tegu ainulaadse ettevõtmisega Euroopas. Paljudes riikides luuakse innovaatilist intellektuaalset omandit, kuid nende laiem levik jääb prototüübi puudumise taha. Siin on abiks rahastu, mis leiutajatele väljundi annab”, ütles Siemon Smid Tallinna Tehnikaülikoolist.

Laekunud taotlusi hindasid eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Pirko Konsa (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

Taotlusi vaatab ekspertkogu läbi neli korda aastas, järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. detsember. Prototron rahastu eesmärgiks on anda innovatiivsetele ideele reaalne kuju. Rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Kolmel järjestikusel aastal toetatakse uusi nutikaid ideid 120 000 euro ulatuses. www.prototron.ee