President Ilves julgustas Euroopa Liidu idapartnereid süvendama reforme ja usaldama e-valitsemise võimalusi

President ilves protonPresident Toomas Hendrik Ilves, kes täna avas Tallinnas e-riigi konverentsi, nimetas märgiliseks, et see toimub nädal enne Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumist Riias.

E-riigi Akadeemia korraldatud konverentsile on kogunenud 36 valitsuse e-riigi eksperdid, et arutada kahel päeval e-valitsemise tõhusa korraldamise ja küberturvalisuse üle ning suur osa neist on pärit just EL-i idapartnerluse riikidest.

President Ilves, kes on kaasjuhiks Maailmapanga arenguraporti nõukojas, usub, et mitmetele maadele on nende infoühiskonna alaste otsuste langetamisel kindlasti abiks ka järgmisel aastal valmiv Maailmapanga raport “Internet ja areng”, mis keskendub riikide arengule tehnoloogia abil. Raport uurib, kuidas saaks infotehnoloogiale toetumine mõjutada majanduskasvu ja avaliku sektori tõhusust, miks mõnedes riikides on see olnud edukas ja teistes mitte, millised muudatused oleksid vajalikud nii seadusandluses, haridussüsteemis ja institutsioonides ning kuidas mõjutada ühiskonda olema muutustele vastuvõtlik ja avatud.

Vananenud tehnoloogia kasutuselevõtt on ohtlik, ehkki see võib esmapilgul tunduda lihtne uuendustee, meenutas president Ilves Eestile 1990ndatel aastatel pakutud abivõimalusi.

“Tehnoloogia areneb väga kiiresti ning uute e-riigi süsteemide arendamisel ei tohiks vaadata tagasi, vaid üritada võtta kasutusele võimalikult uued ja efektiivsed lahendused,” kinnitas Eesti riigipea.

Ta julgustas EL-i idapartnereid ja konverentsi teisi osalejaid usaldama Eestis edukaks osutunud e-valitsemise kogemust ja seda kasutama. See tähendab nii konkreetseid tehnoloogilisi lahendusi kui ka kooli- ja ülikoolihariduses reaalainete õpimise tähtsustamist.

President Ilvese sõnul teab Eesti enda kogemusest, et kogu ühiskonda puudutavad ümberkorraldused võivad olla ka ülimalt valusad, ent ometi möödapääsmatud, kui eesmärgiks on demokraatia, õigusriik, läbipaistev ja korruptsioonivaba valitsemine.

Eesti riigipea selgitas ka, kuidas e-valitsemine suurendab võimu läbipaistvust ja kärbib seeläbi korruptsiooni. Ta rõhutas internetivabaduse olulisust, sest on ju vabalt ligipääsetav ja piiranguteta internet just see mootor, mille igakülgne kasutuselevõtt nii riigivalitsemises, mittetulundussektoris kui ka erasektoris aitab kaasa riikide kiiremale arengule.

“Läbipaistvus ja korruptsiooni vähendamine on head omadused, mis tulevad kaasa tehnoloogia kasutuselevõtuga,” ütles president Ilves.

2 thoughts on “President Ilves julgustas Euroopa Liidu idapartnereid süvendama reforme ja usaldama e-valitsemise võimalusi”

Kommenteerimine on suletud.