Eesti avas e-Residentsuse taotlemise portaali

mkm

Täna käivitus e-Residentsuse taotlemise portaal aadressil e-resident.gov.ee, mis lubab ükskõik kust maailmas saata avalduse digitaalse identiteedi programmiga liitumiseks. e-Residentsus mängib suurt rolli Eesti püüdlustes luua esimene piirideta e-ühiskond ning tegu on maailma esimese digitaalse identiteediga, millel on valitsuse tugi.

Eesti on maailma esimene riik, mis pakub e-Residentsust – piiriülene digitaalne identiteet on saadaval igaühele, kel on soov luua ja juhtida asukohast sõltumatut ettevõtet läbi veebi. Eesti e-Residendid võivad asutada interneti kaudu ettevõtte, teha e-panganduse tehinguid, saada ligipääsu rahvusvahelistele makseteenuste pakkujatele, esitada tuludeklaratsiooni elektrooniliselt, kaugjuhtida ettevõtet ning digitaalselt allkirjastada dokumente ja lepinguid.

Lihtsustunud taotlemisprotsess on Eesti riigisektori erakordse koostöö tulemus ning selles osalesid Siseministeerium oma IT- ja arenduskeskusega, Politsei- ja Piirivalveamet, Justiitsministeerium, Välisministeerium ning Eesti saatkonnad ja konsulaadid üle maailma, Rahandusministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja teised osapooled.

”Eesti on ainus riik maailmas, mis suudab liikuda sellise kiirusega ja üks väheseid, kus valitsusasutused suudavad olla nii koostööaltid. Meil on suurepärane võimalus panna paika digitaalse identiteedi standard internetis ja aidata miljonitel ettevõtjatel luua ja kasvatada oma äri,” ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka.

Tänu riigisektori põhjalikule integreeritusele on võimalik taotlus veebis täita vaid umbes kümne minutiga. Peale teenustasu maksmist ja taustakontrolli läbimist tarvitseb e-Residentidel vaid üks kord külastada kas Eesti välisesindust või politseijaoskonda (seni oli kohustus külastada Eesti Politsei- ja Piirivalveametit kaks korda), et saada kätte e-Residenti digi-ID. e-Residendid saavad digi-ID kätte ühes maailma 34 riigist, kus Eestil on saatkond või konsulaat või siis Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktist Eestis. Taotlemise protseduur kestab keskmiselt üks kuu, alates taotluse esitamisest veebi teel kuni e-Residendi digi-ID kättesaamiseni.

Lisaks avalikule sektorile aitasid mitmed erasektori esindajad tagada veebilehe kõrgeima standardi ja disaini, nende seas Fujitsu, Stagnation Lab ja Velvet, kelle töö tagas veebiportaali usaldusväärsuse ja kasutatavuse. Pangad nagu LHV, Swedbank ja SEB, Notarite Koda, Eesti Advokatuur ja mitmed teised erasektori partnerid panustavad tõsiselt e-Residentsuse edasisse arengusse.

Enne tänast oli e-Residentsuse taotlemise portaal kinnises testfaasis, kus katsetati põhjalikult portaali turvalisust ja kasutatavust. Nüüd käivitus avalik portaal, kus igaüks maailmas võib taotleda e-Residentsust. Programmi arendamine jätkub ja mõned ettevõtte elektroonilise asutamise etapid, nagu näiteks pangakonto avamine, eeldavad käiku Eestisse. e-Residentsuse programmi meeskond töötab selle nimel, et protsessi tõhustada. e-Residentsusest huvitatud isikud võivad registreeruda e-Residentsuse infokirja saajaks aadressil e-resident.gov.ee.

”Me lõime e-Residentsuse, et kasvatada digitaalset majandust, meelitada Eestisse uusi investeeringuid ja luua uusi ärisidemeid. e-Residentsus pakub kõigile, kel on Eestiga ettevõtlus- või muud sidemed, võimalust kasutada Eesti e-teenuseid. Kuid ühtlasi võib igaüks maailmas olenemata oma asukohast taotleda e-Residentsust, et saada ligipääs võimalusele luua ja administreerida ettevõtet internetis. Programmi loomisega loodab Eesti anda tõuke maailma ettevõtluspotentsiaalile,” ütles e-Residentsuse programmi juht Kaspar Korjus.

Hetkel on kokku üle 1500 e-Residendi 73 maailma riigist, kes osalesid testperioodil, mil taotlemiseks tuli külastada Eesti politseid kahel korral. Rohkem kui üle poole e-Residentidest on naaberriikidest: Soomest (34 protsenti), Venemaalt (15), Ukrainast (6), Lätist (6) ja USAst (3,5), kellele järgnevad väikese vahega Saksamaa, Ühendkuningriik, Leedu ja Itaalia. Enam kui 18 000 potentsiaalset e-Residenti on tellinud programmi infokirja.

e-Residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. e-Residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav või reisidokument ja sellel ei ole fotot.

e-Residentsuse taotlemise portaal käivitati ametlikult ICT Week 2015 raames Tallinnas toimuval konverentsil Nordic Digital Day, mis keskendus Põhjamaade IKT innovatsioonile ja reformidele. Nordic Digital Day konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatud programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. ICT Week 2015 toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Homme Tallinnas toimuval tehnoloogiakonverentsil Latitude59 antakse kolmele tunnustatud rahvusvahelisele investorile Michael Jacksonile, Paul Bragielile ja Fadi Bisharale Eesti e-Residentsus. Kõigil kolmel mehel on juba Eestis eksisteerivad ärisidemed: näiteks Michael Jackson endine Skype tippjuht ja Paul Bragiel on Eesti kiirendi Gamefounders kaasasutaja.Kõik mehed on aktiivselt tegevad ülemaailmses tehnoloogia ökosüsteemis ning nende panus Eesti ja e-Residentsuse saadikutena maailmas ja oma portfellis leiduvate ettevõtete seas, mis otsivad võimalusi Euroopasse laieneda ja oma ärisid digitaalselt juhtida.

One thought on “Eesti avas e-Residentsuse taotlemise portaali”

Kommenteerimine on suletud.