Riigiportaali vahendusel edastab riik miljon teadet aastas

Ligi 350 000 inimest on suunanud riigi e-posti oma igapäevaselt kasutusel olevale meiliaadressile ning saanud seeläbi riigilt kokku pea miljon teadet.

Eelmisel nädalal teavitas Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) portaali kaudu enam kui 12 500 inimest nende turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide kehtetuks tunnistamisest. Üle poole kirjadest ei jõudnud kohale, sest suur osa adressaatidest ei olnud e-posti ümber suunanud.

Eesti.ee juht Raimo Reimani sõnul on riigi ja inimese omavahelise suhtlemise kõige operatiivsemaks kanaliks just eesti.ee, mille kaudu edastatakse aastas ligi miljon teadet. „Selleks, et oluline info alati ja kiiresti kohale jõuaks, tuleb iga inimese jaoks loodud eesti.ee lõpuga meiliaadress enda meiliaadressile ümber suunata. Lisaks e-postile saab riigi infot tellida ka SMSile, kuid peamine info saadetakse siiski e-kirjaga,“ selgitas Reiman ning avaldas lootust, et aina enam riigiasutusi hakkavad tulevikus info edastamiseks riigiportaali teavitusteenust kasutama.

Postkasti suunamine ja teavituse tellimine SMSile on lihtne ja võtab vähe aega. Selleks tuleb sisse logida eesti.ee lehel ning klikkida vasakul menüüs lingil „Seaded“ ning sealt omakorda valida link „@eesti.ee suunamine“. Samas kohas saab vajadusel uuendada vananenud meiliaadressi. Õpetuse leiab lehelt: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/ametliku_e_posti_seadistamine#Kuidas%20@eesti.ee%20aadressi%20kasutama%20hakata.

 

Tänase seisuga on e-posti teenusega liitunud üheksa riigiasutust: Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeerium, Maanteeamet, sihtasutus Innove, Kaitseressursside Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti e-Tervise Sihtasutus ja Riigi Infosüsteemi Amet.

Näiteks annab politsei aegsasti teada dokumentide kehtivusaja lõppemisest ning Haigekassa Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivuse ja töövõimetuslehe lõppemisest. Maanteeamet saadab liiklusregistri teavitusi, näiteks infot aeguvate juhilubade ja lõppeva tehnoülevaatuse kohta. Lisaks saavad @eesti.ee aadressi suunanud endale automaatselt ka elektroonilise valijakaardi.

Mullu saadeti riigiportaali kaudu 998 139 ja sel aastal on saadetud 405 595 teavitust. Tänaseks on @eesti.ee aadressi igapäevasele e-postiaadressile ringi suunanud 345 668 eraisikut ja 70 386 ettevõtjat.