Pilveteenused ei ole IT-juhi lõpp

Eile, 26. septembril, toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskojas seminar „Pilvetehnoloogia – millist kasu saavad Eesti ettevõtted?“. Seminari eesmärgiks oli ettevõtjatele pilvetehnoloogia ja erinevate pilveteenuste tutvustamine.

Seminaril esinesid Ants Sild, Enno Veikesaar ja Raido Orumets (Baltic Computer Systems AS), Martin Rinne (Directo OÜ), Kaidi Neeme ja Lauri Teder (Fujitsu).

1989. aastal Baltic Computer Systemsi loonud Ants Sild tutvustas kuulajatele ettevõtete üldisi IT-süsteemide alustalasid – äriarhitektuuri, IT-rakenduste arhitektuuri ning nende kaardistust ja analüüsi. Lisaks tõi ta välja Gartneri ettevõtete juhtide uuringu (Gartner CEO Survey) olulisemad tulemused. Uuringust selgus, et 65% tippjuhtidest hindab infotehnoloogia mõju kõige olulisemaks mõjuteguriks oma ettevõtetele ning et valdav osa juhtidest hindab, et infotehnoloogia mõju kasvab oluliselt. Lisaks pidas 85% juhtidest infotehnoloogiat suurima frustratsiooni ja ebamäärasuse allikaks oma töös.

Majandustarkvara pilveteenusena tutvustanud Directo sõnas, et Eestis ei teadvusta ettevõtjad teenust kasutades seost mõistega „pilveteenus“. Pilvelahenduste levik Eestis on nii lai, et tarbijad peavad neid loomulikuks ega oska seostada mõistele omistatud innovatiivsusega. Lisaks arvas ta, et tarbijad kannavad oma sotsiaalpilvedega seotud harjumused ja ootused üle äritarkvara pilvedele.

Seminaril tõdeti, et ettevõtete tööprotsessid on muutunud, rollid ja kasutajate funktsioonid on nihkunud. Raamatupidajatel on tehnoloogiate arenedes pigem nõuandev ja protsesse jälgiv roll. Andmesisestuse maht on oluliselt vähenenud ja väheneb veelgi.

„Pilveteenused ei ole IT-juhi lõpp,“ väitis Lauri Teder Fujitsust, kes andis ülevaate personalitarkvarast pilveteenusena. Ta täpsustas, et pilveteenuste kasutamine võimaldab ettevõttel tuua oma IT-juht viimaks toetavate tegevuste juurest väärtust loovate tegevuste juurde. IT-juhi tähtsus ettevõtte edukusel pigem suureneb, sest üha enam sõltub ettevõtte konkurentsivõime parimate IT-lahenduste leidmisest ning juurutamisest.

Täpsem info seminari kohta ning esinejate ettekanded: http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koolitused/?id=18090