MOBiiliga Orienteeruma!

Eesti pea 30 terviserada saavad eeloleval suvel püsiorienteerumistähised, mis võimaldavad nutitelefonide abil orienteeruda. Esimene MOBO-orienteerumist võimaldav terviserada avati Keila terviseradadel, kus täna toimuval Tallinna orienteerumispäevakul saab MOBOga ka lähemalt tutvuda. Järgmised MOBO-rajad plaanitakse paigaldada juuni alguses Tallinnasse Nõmme-Harku, Pirita ning Järve terviseradadele, Põlvamaale Mammastesse, Pärnumaale Jõulumäe rajale ja Tartumaale Vooremäe rajale. MOBO ehk mobiilse orienteerumise kohta loe lisa MOBO lehelt: http://mobo.osport.ee/.