HP teenis 2. kvartalis 30,7 miljardit dollarit tulu

HP teenis 30. aprillil 2012 lõppenud teises kvartalis 30,7 miljardit USA dollarit puhastulu, mis on 3% vähem kui aasta tagasi.

Raamatupidamistava kohaselt arvutatud tulu aktsia kohta (EPS) vähenes 24% 0,80 dollarile. Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) langes tulu aktsia kohta 21% 0,98dollarile. Non-GAAP tulemused ei sisalda 356 miljonit dollarit ehk 18 senti aktsia kohta maksudejärgset kulu, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Q2 FY12
Q2 FY11
Y/Y

Puhastulu (miljardites USA dollarites

$30.7
$31.6
(3%)

GAAP ärirentaablus

7.2%
9.4%
(2.2 pts)

GAAP puhaskasum (miljardites USA dollarites)

$1.6
$2.3
(31%)

GAAP tulu aktsia kohta (EPS)

$0.80
$1.05
(24%)

Non-GAAP ärirentaablus

8.9%
11.3%
(2.4 pts)

Non-GAAP puhaskasum (miljardites USA dollarites))

$1.9
$2.7
(28%)

Non-GAAP tulu aktsia kohta (EPS)

$0.98
$1.24
(21%)

“Saavutame edu oma mitmeaastases pingutuses teha HP-d lihtsamaks, efektiivsemaks ning paremaks klientidele, töötajatele ja aktsionäridele,” ütles HP president ja tegevjuht Meg Whitman. „Lõppenud kvartalis ületasime varasemaid prognoose ning viisime ellu oma strateegiat, kuid meil on veel palju töödteha.”

HP personaalsete süsteemide grupi (PSG) tulu jäi teises kvartalis samale tasemele ärirentaablusega 5,5%. Seadmeid tarniti 1% vähem kui mullu 2. kvartalis. Pildindus- ja printimislahenduste grupi (IPG)tulu langes 10% ning ärirentaablus oli 13,2%. Varunduse ja serverite (ESSN) valdkond teenis 2. kvartalis 6% vähem tulu kui aasta varem ning näitas ärirentaablust 11,2%. Teenuste valdkonna tulu tervikuna langes 1% ning ärirentaablus oli 11,3%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 22% ning ärirentaablus küündis 17,7%-ni, sisaldades tütarettevõtte Autonomy tulemusi. Finantsteenuste tulukasv oli 9% ja rentaablus 9,9%.

Parandamaks tütarettevõtte Autonomy tegevust, hakkab HP strateegiajuht ning tarkvara valdkonna tegevasepresident Bill Veghte seda ettevõtet juhtima. Veghte on kogenud juht tarkvaraäris ning aitab Autonomy’l arendada õigeid protsesse, et ettevõte suudaks oma lubadusi täita. Autonomy asutaja ja tegevasepresident Mike Lynch lahkub pärast üleminekuperioodi HP-st. Autonomy turupositsioon jääb endiselt tugevaks ning seda eriti pilvepõhiste tehnoloogiatel põhinevate pakkumiste osas.

Restruktureerimise mõjust prognoosidele räägitakse eraldi pressiteates, mis on inglisekeelsena kättesaadav veebilehel http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1247078

Mais 2012 otsustas HP muuta oma arvutite brändingustrateegiat. Selle tulemusena alustas HP varade analüüsi, et määrata 2002. aastal omandatud Compaqi kaubamärgi väärtust. Analüüsi esialgsete tulemuste alusel ootab HP väärtuse languseks ligikaudu 1,2 miljardit dollarit, mis sisaldub raamatupidamistava kohaselt arvutatud kolmanda kvartali majandustulemustes. Väärtuse langusel ei ole mõju rahavoogudele.

Kolmanda kvartali tuluks aktsia kohta prognoosib HP 0,00-0,03 dollarit raamatupidamistava järgi ning non-GAAP tuluks 0,94-0,97 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset kulu 94 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP ootab kogu 2012. aasta tuluks aktsia kohta ligikaudu 2,25-2,30 dollarit raamatupidamistava järgi ning 4,05-4,10dollarit non-GAAP järgi. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset kulu 1,80 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Detailne info HP 2. kvartali majandustulemuste kohta on kättesaadav veebilehel www.hp.com/investor/home