Cognuse hakkab kasutama GuardTime’i ajatemplid

E-tervise lahendusi valmistav tarkvarafirma Cognuse võtab kasutusele GuardTime’i ajatemplid. GuardTime’i lahenduse kasutuselvõtt võimaldab Cognuse’il tõendada näiteks patsientide terviseandmete päritolu ja terviklikkust.

“Tervishoius on õigetel andmetel põhinevate otsuste tegemine elu ja surma küsimus. GuardTime’i lahendus pakub tervishoiutöötajatele mõjuva põhjuse e-lahenduste kasutamiseks, sest neil on võimalik kindel olla, et patsientide andmed on õiged ja tõesed,” rääkis GuardTime’i juht Mike Gault.

“Ajatemplite tehnoloogia on e-tervise rakendustes lihtsasti kasutatav ja mängib väga olulist rolli usalduse võitmisel tervishoiusektoris. Patsiendi andmete käsitlemisel hoitakse privaatsuse ja turvalisuse kaalutulustel väga hoolikalt silma peal ja koostöö GuardTime’iga võimaldab luua tõeliselt usaldusväärseid e-tervise lahendusi,” rääkis Cognuse’i tehnoloogiajuht Andres Mellik.

GuardTime’i ajatemplid võetakse kasutusele Cognuse’i CognuseManager lahenduses, muuhulgas hakatakse templiga kinnitama näiteks andmebaasipäringuid ja arhiveerimisele saadetavate andmete rikkumatust.

GuardTime pakub matemaatilistel alustel põhinevat ajatempliteenust, millega on võimalik tõendada dokumentide ja andmete autentsust ning päritolu. Ajatemplit on võimalik kontrollida avaliku võtme abil, mis ilmub Äripäevas ja Financial Times’is. Eestis kasutab GuardTime’i teenust näiteks SEB pank.

Cognuse toodab ning valmistab süsteeme ja seadmeid kognitiivse rehabilitatsiooni tarbeks professionaalsetele tervishoiuteenuste pakkujatele, kes spetsialiseeruvad ajuravile, diagnostikale ning rehabilitatsiooni teenustele. Cognuse’i tooteid kasutavad näiteks vaimse tervise rehabilitatsiooniosakonnaga haiglad, vaimse tervise rehabilitatsiooni kliinikud ja eakate hooldusasutused.