Locked Shields 2012

NATO küberkaitse kompetentsikeskus korraldab koostöös partneritega Eestist ja mujalt 26.-28. märtsini rahvusvahelist küberkaitseõppust Locked Shields, mille eesmärgiks on treenida IT spetsialiste ja õiguseksperte, analüüsida meeskondade tegevust ja koostööd ning toetada Multinational Experiment 7 tegevusi.

„Keskuse peamiseks eesmärgiks on tõsta NATO ja tema partnerite kübervõimekust ning sellised õppused on spetsialistide oskuste ja koostöö treenimiseks hindamatu väärtusega,“ sõnas NATO küberkaitse kompetentsikeskuse direktor kolonel Ilmar Tamm. „Mul on hea meel, et me oleme leidnud endale pädeva partneri Eesti küberkaitseliidu näol ning loodetavasti jätkub meie koostöö ka järgmiste õppuste raames.“


Seekordne õppus on üles ehitatud stsenaariumile, kus sinised ehk kaitsvad meeskonnad esindavad fiktiivseid telekommunikatsiooni ettevõtteid, mis satuvad küberrünnakute alla. Sinised meeskonnad, mis asuvad üldjuhul oma koduriikides, peavad kaitsma ja turvama oma võrke ning olema samal ajal suutelised jagama infot meediale, teavitama oma tähelepanekutest ja toimunud intsidentidest CERTi, koostama kokkuvõtteid oma asutuse juhtidele ning vastama klientide päringutele. Saamaks mõõdetavat tagasisidet kasutatud strateegiate osas, on ründed tasakaalustatud ning kaitsjate edu hinnatakse kokku lepitud skaala alusel.

Tallinnas asub õppuse juhtimiskeskus ning punane meeskond, mis korraldab ründeid kõigi siniste meeskondade vastu.

Sinised meeskonnad on kokku pandud Šveitsi, Saksamaa, Hispaania, Soome, Itaalia, NATO (NCIRC) ja Slovakkia poolt. Lisaks on ühendmeeskonnad komplekteerinud Saksamaa ja Austria ning Taani, Norra ja Rootsi. Meeskondade liikmeteks on eksperdid ja spetsialistid nii riiklikest organisatsioonidest, kaitsevägedest, CERTidest kui ka erasektori ettevõtetest. Punane meeskond koosneb Soome ja Eesti spetsialistidest ja vabatahtlikest, samuti panustavad meeskonda Saksamaa, Läti, Itaalia ja NCIRC.

Locked Shields, mille nimi viitab ajaloolisele kaitsetaktikale, kus kõrvuti võitlevad inimesed moodustavad oma kilpidest ühtse kaitse, ei ole esimene keskuse poolt korraldatud tehniline õppus. Eelmine õppus nimega Baltic Cyber Shield toimus 2010. aastal ning korraldati koostöös erinevate Rootsi riigiasutustega. Lisaks panustab keskus igal aastal NATO küberkaitseõppusesse Cyber Coalition, aidates kokku panna harjutuse stsenaariumit ning seda ka ellu viia.

2008. aastal asutatud NATO küberkaitse kompetentsikeskus on Tallinnas asuv rahvusvaheline sõjaline organisatsioon, mille missiooniks on parendada NATO liikmesriikide ja keskuse partnerite suutlikkust, koostööd ja infovahetust küberkaitse teemadel.
NATO küberkaitse kompetentsikeskus korraldab koostöös partneritega Eestist ja mujalt 26.-28. märtsini rahvusvahelist küberkaitseõppust Locked Shields, mille eesmärgiks on treenida IT spetsialiste ja õiguseksperte, analüüsida meeskondade tegevust ja koostööd ning toetada Multinational Experiment 7 tegevusi.

„Keskuse peamiseks eesmärgiks on tõsta NATO ja tema partnerite kübervõimekust ning sellised õppused on spetsialistide oskuste ja koostöö treenimiseks hindamatu väärtusega,“ sõnas NATO küberkaitse kompetentsikeskuse direktor kolonel Ilmar Tamm. „Mul on hea meel, et me oleme leidnud endale pädeva partneri Eesti küberkaitseliidu näol ning loodetavasti jätkub meie koostöö ka järgmiste õppuste raames.“

Seekordne õppus on üles ehitatud stsenaariumile, kus sinised ehk kaitsvad meeskonnad esindavad fiktiivseid telekommunikatsiooni ettevõtteid, mis satuvad küberrünnakute alla. Sinised meeskonnad, mis asuvad üldjuhul oma koduriikides, peavad kaitsma ja turvama oma võrke ning olema samal ajal suutelised jagama infot meediale, teavitama oma tähelepanekutest ja toimunud intsidentidest CERTi, koostama kokkuvõtteid oma asutuse juhtidele ning vastama klientide päringutele. Saamaks mõõdetavat tagasisidet kasutatud strateegiate osas, on ründed tasakaalustatud ning kaitsjate edu hinnatakse kokku lepitud skaala alusel.

Tallinnas asub õppuse juhtimiskeskus ning punane meeskond, mis korraldab ründeid kõigi siniste meeskondade vastu.

Sinised meeskonnad on kokku pandud Šveitsi, Saksamaa, Hispaania, Soome, Itaalia, NATO (NCIRC) ja Slovakkia poolt. Lisaks on ühendmeeskonnad komplekteerinud Saksamaa ja Austria ning Taani, Norra ja Rootsi. Meeskondade liikmeteks on eksperdid ja spetsialistid nii riiklikest organisatsioonidest, kaitsevägedest, CERTidest kui ka erasektori ettevõtetest. Punane meeskond koosneb Soome ja Eesti spetsialistidest ja vabatahtlikest, samuti panustavad meeskonda Saksamaa, Läti, Itaalia ja NCIRC.

Locked Shields, mille nimi viitab ajaloolisele kaitsetaktikale, kus kõrvuti võitlevad inimesed moodustavad oma kilpidest ühtse kaitse, ei ole esimene keskuse poolt korraldatud tehniline õppus. Eelmine õppus nimega Baltic Cyber Shield toimus 2010. aastal ning korraldati koostöös erinevate Rootsi riigiasutustega. Lisaks panustab keskus igal aastal NATO küberkaitseõppusesse Cyber Coalition, aidates kokku panna harjutuse stsenaariumit ning seda ka ellu viia.

2008. aastal asutatud NATO küberkaitse kompetentsikeskus on Tallinnas asuv rahvusvaheline sõjaline organisatsioon, mille missiooniks on parendada NATO liikmesriikide ja keskuse partnerite suutlikkust, koostööd ja infovahetust küberkaitse teemadel.