Kolmest Eesti elanikust kaks kasutab Internetti

pretty_girl_laptop

Tänavu I kvartalis kasutas sarnaselt varasema aastaga kaks kolmandikku 16–74-aastastest arvutit ja Internetti, teatab Statistikaamet.

Mehed ja naised kasutasid arvutit enam-vähem võrdselt. Kõige usinamad arvuti- ja Internetikasutajad olid tudengid ja õpilased, kelle hulgas arvuti ja Interneti mittekasutajaid praktiliselt ei olnud. Vanuserühmadest oli arvuti- ja Internetikasutajaid rohkem nooremate hulgas.

16–74-aastaste hulgas on sagenenud arvuti kasutamine kodus ja vähenenud arvuti kasutamine kellegi teise juures. Levinumad eesmärgid Interneti kasutamisel olid Interneti-panga teenuste kasutamine ning ajalehtede ja ajakirjade lugemine, info otsimine toodete ja teenuste kohta ning elektronposti kasutamine. Kui Interneti kaudu kõnede pidamist kasutab kolm linnaelanikku kümnest, siis maaelanikest kaks kümnest. Interneti kasutamise oskustest olid kõige levinumad otsingumootori kasutamine ja e-posti saatmine koos failiga. Noorte hulgas on levinud ka teate postitamine foorumisse.

2008. aasta I kvartalis oli 58%-l leibkondadest kodus Interneti-ühendus, võrreldes eelmise aasta sama ajaga on see näitaja viis protsendipunkti kasvanud. Levinum oli Interneti-ühendus lastega leibkondade ning kolme või enama täiskasvanuga leibkondade seas. Peamise Interneti-ühenduse puudumise põhjustena märkisid leibkonnad puudulikku Interneti kasutamise oskust ning liiga suuri seadmete ja ühenduse kulusid. Maaleibkondade hulgas oli palju ka neid, kes väitsid, et ei vaja Interneti-ühendust.

Infotehnoloogia kasutamist 16–74-aastaste elanike hulgas ja leibkondades uurib Statistikaamet tööjõu-uuringu lisana alates 2005. aastast. Uuring korraldatakse II kvartalis I kvartali kohta. 2008. aastal osales uuringus 5000 inimest. Infotehnoloogia kasutamist leibkonnas ja 16–74-aastaste elanike hulgas uurivad statistikaorganisatsioonid harmoniseeritud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides. Leibkond on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm, kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Erineb perekonnast, mis rajaneb sugulus- või hõimlussuhetel.