EL-i uus innovatsiooninäitaja mõõdab uuenduslike toodete turulejõudmist

minirent

Euroopa Komisjon on kasutusele võtnud uue innovatsiooninäitaja, mille kohaselt on EL-i riikidest kõige innovaatilisemad Rootsi, Saksamaa, Iirimaa ja Luksemburg. Eesti on tabelis 18. kohal. Uus näitaja mõõdab seda, mil määral jõuavad innovaatilistest sektoritest pärit ideed turule, loovad paremaid töökohti ja suurendavad Euroopa konkurentsivõimet.

„Euroopa Liit peab muutma rohkem häid ideid edukateks toodeteks ja teenusteks, et innovatsioonialal maailmas esimeste seas olla. Samuti peame kaotama murettekitava innovatsioonilõhe,” ütles Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn.

kuidasollainnovaatiline

Näitaja töötati välja ELi juhtide palvel riikide innovatsioonipoliitika võrdlemiseks ning see toob esile suured liikmesriikidevahelised erinevused. Tipptaseme riikide majandust iseloomustab teadmismahukate sektorite ja kiiresti kasvavate innovaatiliste ettevõtete suur osakaal, palju patente ning konkurentsivõimeline eksport.

Näitaja ise on uudne selle poolest, et keskendub innovatsiooni tulemustele ning põhineb neljal komponendil, mis on välja valitud nende poliitilise olulisuse järgi. Tehnoloogiaalast innovatsiooni hinnatakse patentide alusel. Tööhõivet teadmismahukates valdkondades mõõdetakse protsendina kogu tööhõivest. Teadmismahukate toodete ja teenuste konkurentsivõime hindamiseks võetakse arvesse kesk- ja kõrgtehnoloogiliste toodete osakaalu kaubandusbilansis ning teadmismahukate teenuste osakaalu kogu teenuste ekspordis. Oluliseks teguriks on ka tööhõive innovaatiliste sektorite kiire kasvuga ettevõtetes.

EL tervikuna on rahvusvahelises võrdluses edukas, kuigi maailma kõige innovaatilisemad riigid Jaapan ja Šveits on EL-ist selgelt eespool (MEMO/13/782). Ameerika Ühendriikidega on EL innovatsiooni tulemuste poolest enam-vähem võrdne.