Sisekaitseakadeemia „Keelerobot“ valiti Euroopa parimate keeleõppeprojektide hulka

26. kuni 28. septembrini toimus Küprosel Euroopa Komisjoni korraldatud konverents „Mitmekeelsus Euroopas – Multilingualism in Europe“, kus tunnustati iga Euroopa Liidu riigi kümne aasta parimaid keeleõppeprojekte. Euroopa Komisjoni auhind „Parim Eesti projekt“ omistati Sisekaitseakadeemia 2011. aasta projektile „Keelerobot“.

„Pälvida 2011. aasta Eesti parima keeleteo peapreemia, oli meie jaoks juba märkimisväärne tunnustus. Saada aga keelerobotile juurde rahvusvaheline heakskiit, näitab, et oleme oma innovaatiliste haridustehnoloogiate arendamisel õigel teel ning suudame sisejulgeoleku valdkonnas pidada sammu tehnoloogia arenguga“, on saadud tunnustusega rahul Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur.

„Keeleroboti“ tulemusena on loodud õpitarkvara, teisisõnu keelesimulaator, mis toetab piirivalve ametnike erialaterminoloogia õppimist võõrkeeles. Simulaator põhineb kõnetuvastustehnoloogial, mis võimaldab ametnikel piiripunktis suhelda võõrriikidest saabunud külalistega nende emakeeles.

Iga Euroopa Liidu liikmesriik valisid enne konverentsi välja 10 aasta jooksul nende riigis Euroopa tunnuskirja pälvinud projekti seast ühe ning edastas selle Euroopa Komisjonile. Limassolis toimunud konverentsil tunnustustati 30 parimat Euroopa tunnuskirja pälvinud projekti.

„Keeleroboti“ projekti valis välja ja esitas Euroopa keeleõppe tunnuskirja Eesti žürii. Žürii liikmete Made Kirtsi ja Kersti Sõstra sõnul on keeleroboti näol tegemist lahendusega, kus kõik aspektid on seotud keeleõppega ning arvesse on võetud õppija vajadusi. „Keelerobot motiveerib võõrkeeli õppima ja õpetama ning on tõeliselt uuenduslik. Samuti on projekti oluline nii rahvusliku kui ka Euroopa turvalisuse vaatepunktist“, jätkavad Kirtsi ja Sõstra.

Auhinna andsid üle Euroopa Komisjoni hariduse-, kultuuri-, mitmekeelsuse- ja noortevolinik Androulla Vassiliou ning Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektor Jan Truszczynski.

Keelerobotiga saab tutvuda aadressil www.keelerobot.eu