IBM Verse ühendab omavahel pilved, sotsiaalvõrgustikud, analüüsi ja disaini

ibm-verseIBM tutvustas teisipäeval täiesti uut lahendust IBM Verse ärikliendi e-postiteenuse valdkonnas, mis hõlmab uut tüüpi suhtlemist, annab töötajate käsutusse intuitiivse, turvalise ja analüüsipõhise töövahendi ja mille abil saab eelistada kriitilisi ülesandeid, leida kiiresti üles õigeid inimesi ning informatsiooni.

IBM Verse ühendab omavahel juhtivad IBMi pilvearvutuse, analüüsi, kiirsuhtluse ja turvalisuse platvormid ning kujundab ümber selle, kuidas me tulevikus oma tööd teeme. Ettevõte investeeris sellesse lahendusse 100 miljonit USD.

IBM Verse on lahendus, mis ühendab endas sellised igapäevased töörakendused nagu e-kirjad, kohtumised, kalendrid, failihaldus, suhtlusvõrgustikud, jututoad, videovestlused jms luues selle asemel ühe koostöökeskkonna. Tegemist on esimese kiirsuhtluslahendusega, kus kasutaja saab defineerida, otsida ja leida spetsiifilist ja eri tüüpi informatsiooni otse oma sissetulevate e-kirjade postkastist.

Lahendus kasutab sisseehitatud analüüsi, et anda kasutajale ülevaade ning tuua esile kasutaja kõige olulisemad tegevused kogu päeva jooksul. Õppides aja jooksul tundma kasutaja unikaalseid eelistusi ja prioriteete saab IBM Verse kaudu koheselt infot antud projekti ning sellesse kaasatud inimeste ja tiimide kohta. See erineb oluliselt enamikest vabavaralistest e-postilahendustest, mis otsivad kasutaja sissetulevate meilide postkastist infot, et suunata nendesse sihitud reklaami ja andmeid muudmoodi kommertsialiseerida ilma, et see annaks kasutajale midagi kasulikku.

Eile lansseeritud lahendus laiendab veelgi IBMi tarkvara ja teenuste valikut, mis võimaldavad äriklientidel hakata tegema tööd uut moodi. 2014. aasta juulis alustas IBM koostööd Apple’ga eesmärgiga töötada välja uut tüüpi mobiilsed ärikliendirakendused. Septembris tõi IBM turule Watson Analyticsi, mis on äriklientidele suunatud võimas ja lihtsalt kasutatav, ennetav ja visuaalne analüüsitöövahend. Oktoobris toodi turule Navigator, mille eesmärk on aidata suurendada töötajate ja tiimide tootlikkust, võimaldades kasutajatel lihtsalt ja turvaliselt hallata juurdepääsu dokumentidele ja neid jagada.

Äsja alustas IBM globaalset partnerlust Twitteriga, mille eesmärgiks on aidata äriklientidel ja institutsioonidel paremini analüüsida oma kliente, turge ja trende, ning langetada infopõhiseid otsuseid. Koos nende uute lahendustega võimaldab IBM Verse äriklientidel ja omakorda nende klientidel paremini ära kasutada nende käsutuses olev potentsiaal.

Kuigi e-postirakendused on võimaldanud ettevõtetel oluliselt suurendada oma tootlikust viimase 30 aasta jooksul, on see nüüdseks muutunud ka üheks kõige suuremaks organisatoorseks probleemiks. Analüütikute hinnangul saadetakse iga päev 108 miljardit tööalast e-kirja, mis tähendab, et iga töötaja kontrollib oma e-posti keskmiselt 36 korda päevas. Samas on ainult 14% nendest e-kirjadest töö mõistes kriitilise tähtsusega. Ettevõtted tahavad olla efektiivsemad, suhelda paremini ja teha paremat koostööd, kuid praegu on tegemist olukorraga, kus töötaja tegeleb palju rohkem e-kirjadega kui sotsiaalse koostööga. Samas on IDC hinnangul tööalane e-post kõige enam kasutatud koostöövahend, mille turuväärtus 2017. aastal on hinnanguliselt 4,7 miljardit dollarit.

„Analüüsi, pilvearvutuse, sotsiaalvõrgustike ja mobiiltehnoloogia koondumine mõjutab suurel määral kõikide meie elu ja ka seda, kuidas me töötame,” ütles IBM Information and Analytics Group’i vanemasepresident Bob Picciano. „Need jõud määravad selle, kuidas me langetame oma töös otsuseid, mõtleme, jagame uusi ideesid ning teeme koostööd. IBM Verse abil sidusime ärianalüüsi ettevõtte e-posti süsteemiga väga unikaalsel viisil. Meie inseneride eesmärgiks oli anda sotsiaalse koostöö kogemusele uus sisu, seades eesmärgiks inimeste kaasamise ja tulemuste saavutamise, selle asemel, et keskenduda sõnumite ja sissetulevate kirjade haldamisele.”

Üks esimesi ärikliente, mis osales uue lahenduse eel-beetaversiooni testimisel, oli globaalne juhtiv ehitusmaterjalide tootja Cemex. Lahenduse väljatöötamises osales üle 50 IBMi Austin Design Studio klienti ja partnerit, millele lisandus tagasiside e-posti kasutamisega seotud probleemide kohta, mis saadi äriklientidelt, kelle hulgas olid finantsdirektorid, müügijuhid, turundusspetsialistid ja tarkvarainsenerid. Selle tulemusena töötati välja täiesti uus lähenemine, mille funktsionaalsuse hulgas on:

· Tööülesannete nutikas prioriteetsus: kõige olulisemate tööülesannete välkkiire ja nutikas otsing ja prioriteetsuse seadistamine, sealjuures analüüsides ja ennustades kasutaja käitumist ja isiklikke eelistusi vastavalt töötaja sotsiaalvõrgustiku kasutuse tavadele.

· Intuitiivne üheaegne koostöö eri seadmetes: intuitiivne ja visuaalselt ülevaatlik kasutajaliides on optimaalne kasutamiseks kõikides mobiilseadmetes ja internetikeskkondades ning võimaldab kasutajatel saada koheselt ülevaade sisu ja vestluste kohta, mis olid varem hajutatud eri töövahendite vahel, mille hulgas oli e-post, kalender, tööülesannete nimekirjad, suhtlusvõrgustikud, vestlustoad, veebinõupidamised ja dokumendihaldus. Selle asemele, et laadida e-kirju ja faile üles pilve, võimaldab uus lahendus jagada sisu blogipostitusena.

· Oluline on inimene, mitte e-post: kõikehõlmava raamistiku loomine tööülesandes või projektis hõivatud töötajate ja meeskondade jaoks, millega tagatakse töötaja kaasamine kõige efektiivsemal viisil ja nii, et see annaks kõige suuremat väärtust. Töötajate profiilide visualiseerimine, üksikisikute ja meeskondade vaheliste suhete analüüs ning projektide ja tööülesannete delegeerimise tõhus jälgimine ja haldamine

IBM Verse abiga saavad spetsialistid jagada oma teadmisi ja kogemusi vähem kui kolme hiireklikiga ükskõik millises suhtlemisvõrgustikus ettevõtte sees või väljaspool seda. Piiratud meililisti kasutamise asemel saab projektijuht jagada nüüd oma mõtteid blogipostitusena kogu projektimeeskonnaga ning delegeerida ja jälgida kriitilisi tegevusi individuaalsete tiimiliikmete lõikes.

IBM Verse kasutab ärikliendi turvalisustasemega SoftLayer platvormi, mis annab kasutajate, st. äriklientide, väike-ettevõtete ja üksikisikute käsutusse skaleeritava pilve- ja koostööpõhise suhtluskeskkonna, mis on optimaalne kasutamiseks ka mobiilseadmetes ja veebikeskkondades. Uue lahenduse beetaversioon jõuab valitud klientide ja partnerite käsutusse testimiseks 2014. aasta novembris. IBM Cloud Marketplace kaudu hakatakse tasuta põhipaketti pakkuma 2015. aasta esimeses kvartalis. IBM Mail Next saab tulevikus olema ka iOS ja Android põhine ning muutub kättesaadavaks ka mobiilseadmete kasutajate jaoks.