Marek-Andres Kauts taandub juhatuse liikme kohalt

Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse esimees Marek-Andres Kauts leppis sihtasutuse nõukoguga täna kokku, et ta jätkab kuni 2012.a. juuli lõpuni sihtasutuse nõunikuna redelegeerimisprotsessi vedamisega, kuid taandub juhatuse liikme kohalt.

Eesti Interneti SA juhatuse liikmeks nimetati Jaanus Tehver, kes taandub sihtasutuse nõukogust.

„Minu jaoks on selja taga nelja aastane asutuse üles ehitamise töö, mis on andnud kogemuse tööst konfliktsete huvirühmade keerises ja ICANN eeskujul Eestisse uudse struktuuri loomisel. See on nüüd tehtud ja soovin pühenduda perefirma arendamisele. Plaan perefirmasse suundumiseks oli valmis aasta alguses, kuid kuna re-delegeerimisel tekkisid tõrked, on seda tulnud edasi lükata. Andes juhtohjad Jaanus Tehverile üle jätkan protsessiga tegelemist järgmised mõned kuud nõunikuna,“ ütles Kauts.

Sihtasutuse nõukogu esimees Maria Värton ütles, et Marek-Andres Kauts on töötanud ICANNi juures Eesti domeeninduse ümberkorraldamise nimel 2008. aastast saadik, ning samal aastal saavutati ka valitsuse, Tallinna Tehnikaülikooli, internetiga seotud teenuseid pakkuvate ettevõtete, intellektuaalomandi valdajate esindajate ja seniste tippdomeeni haldamisega seotud osapoolte kokkulepe koondada kõik .ee domeeni haldamisega seotud ülesanded Eesti Interneti Sihtasutusse.

„Kauts on teinud ära suure töö, mille tulemusena on meil kaasaegne domeeniorganisatsioon ja domeenide registreerimise kord on saanud iseenesest mõistetavaks. Sihtasutuse juhtimise võtab üle Jaanus Tehver, olulisimaks ülesandeks on viia lõpule delegeerimine ICANNI juures. Konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks korraldatakse sügisel“ ütles Värton.

EIS nõukogu on ära kuulanud audiitorite ülevaate sihtasutuse 2011. majandusaasta aruandest, mille kohaselt oli aruandes kõik õiglaselt kajastatud ning ajakirjanduses tähelepanu pälvinud kulude osas ei leitud midagi tavapärasest äripraktikast erinevat ega ka seadusevastast. Nõukogu kinnitas sihtasutuse 2011. majandusaasta aruande. Samas otsustas nõukogu, et rahvusvaheliste organisatsioonide kohtumistel osaleb reeglina üks juhatuse poolt määratud isik ning rõhutas, et juhatuse ülesanne on käituda võimalikult säästlikult.

Jaanus Tehver on jurist ja vandeadvokaat, advokaadibüroo Tehver & Partnerid osanik. Tehver alustas advokaaditegevust 1998. aastal ja on omandanud diplomi Euroopa Liidu õiguse valdkonnas Londoni King’s College’s. Jaanus Tehver on Eesti Advokatuuri juhatuse liige.