HP kasvatas aastatulu 1% 127,4 miljardi dollarini

HP teenis 31. oktoobril 2011 lõppenud majandusaastal puhastulu 127,4 miljardit USA dollarit, mis on 1% rohkem kui aasta tagasi. Neljanda kvartali tulud vähenesid 3% 32,3 miljardi dollarini.

 “HP-l on hea võimalus toetada oma juhtiva turupositsiooni, kliendisuhete ja intellektuaalse omandiga ettevõtte riistvara, tarkvara ning teenuseid,” ütles HP president ja tegevjuht Meg Whitman. „Meil on vaja järgmisel majandusaastal pöörduda tagasi äri põhialuste juurde, mis tähendab ka ettevaatlikke investeeringuid ja järjekindlamat otsuste elluviimist.“

“Kuigi 2011. majandusaasta kujunes raskeks, kasvatasime non-GAAP tulu aktsia kohta 7% ja tekitasime 12,6 miljardi dollari suuruse rahavoo põhitegevustest,“ ütles HP tegevasepresident ja finantsdirektor Cathie Lesjak. “Oleme 2012. majandusaasta künnisel ettevaatlikud, kuid keskendume oma tulude prognoosi täitmisele ning aktsionäridele väärtuse loomisele.”

 

Q4 FY11 Q4 FY10 Y/Y FY11 FY10 Y/Y
GAAP puhastulu (miljardites USA dollarites) $32.1 $33.3 (3%) $127.2 $126.0 1%
GAAP ärirentaablus 2.5% 9.9% (7.4 pts) 7.6% 9.1% (1.5 pts)
GAAP puhaskasum (miljardites USA dollarites) $0.2 $2.5 (91%) $7.1 $8.8 (19%)
GAAP tulu aktsia kohta (EPS) $0.12 $1.10 (89%) $3.32 $3.69 (10%)
Non-GAAP puhastulu (miljardites USA dollarites) $32.3 $33.3 (3%) $127.4 $126.0 1%
Non-GAAP ärirentaablus 9.7% 12.0% (2.3 pts) 10.8% 11.4% (0.6 pts)
Non-GAAP puhaskasum (miljardites USA dollarites) $2.4 $3.1 (23%) $10.4 $10.9 (4%)
Non-GAAP tulu aktsia kohta (EPS) $1.17 $1.33 (12%) $4.88 $4.58 7%

 

Kogu 2011. majandusaasta raamatupidamistavajärgne puhastulu kasvas 1% 127,2 miljardi dollarini, valuutakursi muutumisega korrigeerides tulud aga langesid 1%. Raamatupidamistava järgi arvutatud tegevuskasum oli 9,3 miljardit dollarit ja tulu aktsia kohta (EPS) 3,32 dollarit, mis on 10% vähem kui aasta tagasi.

 

Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) suurenes puhastulu samuti 1% 127,4 miljardi dollarini, valuutakursi muutumisega korrigeerides tulud aga langesid 1%. Non-GAAP tegevuskasum oli 13,8 miljardit dollarit ja tulu aktsia kohta 4,88 dollarit, kasvades aastaga 7%. Non-GAAP tulemustes on arvesse võetud 0,2 miljardit dollarit lisatulu, mis on seotud HP webOS seadmete tootmise lõpetamisega. Samas ei sisalda see 3,3 miljardit dollarit maksudejärgset kulu, mis on seotud HP webOS seadmete tootmise lõpetamise,  immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Neljanda kvartali raamatupidamistavajärgne puhastulu langes 3% 32,1 miljardi dollarini. Non-GAAPpuhastulu kahanes samuti 3% 32,3 miljardi dollarini, valuutakursi muutumisega korrigeerides oli tulude langus 6%. Tulu aktsia kohta langes 89% 0,12 dollarini ning non-GAAP tulu aktsia kohta 12% 1,17 dollarini. Non-GAAP tulemustes on arvesse võetud 0,2 miljardit dollarit lisatulu, mis on seotud HP webOS seadmete tootmise lõpetamisega. Samas ei sisalda see 2,1 miljardit dollarit maksudejärgset kulu, mis on seotud HP webOS seadmete tootmise lõpetamise,  immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP Ameerika piirkonna tulud langesid 4. kvartalis 4% 14,5 miljardi dollarini. Euroopas ning Lähis-Idas ja Aafrikas oli langus 6% ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas oli kasv 3% vastavalt 11,7 ja 6 miljardi dollarini. Korrigeerides tulemusi vastavalt valuutakursi muutumisele, oli tulude langus Ameerikas 5%, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 10% ning Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas 4%. Väljapoolt USAd teenitud tulud moodustasid neljandas kvartalis 65% HP kogutulust. Seejuures kasvasid  Brasiiliast, Venemaalt, Indiast ja Hiinast teenitud tulud 9% ning moodustasid HP kogutuludest 12%.

HP teenuste valdkonna tulu suurenes 2% 9,3 miljardi dollarini, näidates 12,8% ärirentaablust. Varunduse ja serverite (ESS) valdkonna tulud vähenesid 4% ja ärirentaablus oli 13,0%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 28% ning ärirentaablus küündis 27,4%-ni, finantsteenuste tulukasv oli 18% ja rentaablus 10,3%. Personaalsete süsteemide grupi (PSG) tulu vähenes 2%, kuid valdkond saavutas ärirentaabluse 5,7%. Pildindus- ja printimislahenduste grupi (IPG) tulu kahanes 10% ning ärirentaablus oli 12,8%.

Järgmise majandusaasta esimese kvartali tuluks aktsia kohta prognoosib HP 0,61-0,64 dollarit raamatupidamistava järgi ning non-GAAP tuluks 0,83-0,86 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 22 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP ootab kogu 2012. aasta tuluks aktsia kohta ligikaudu 3,20 dollarit raamatupidamistava järgi ning vähemalt 4,00 dollarit non-GAAP järgi. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 80 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

 

2 thoughts on “HP kasvatas aastatulu 1% 127,4 miljardi dollarini”

Kommenteerimine on suletud.