Elisa 4G varsti sinu lähedal

Esimesena Eestis avas Elisa 4G testvõrgud 800 MHz sagedusalas, mille tegevuslitsentsid plaanib riik välja jagada käesoleva aasta teises pooles. LTE 800 MHz on ka tehnoloogia, mille abil viib Elisa koostöös EstWin`iga 4G võrgu igasse Eestimaa nurka.

Elisa juhatuse esimehe Sami Seppäneni sõnul viiakse EstWin`i võrgu toel kiire internet maapiirkondade asulate keskustesse, kuhu see tava turutingimustel kunagi ei jõuaks. „Maapiirkondade keskustest edasi saab viimase 1,5 kilomeetrit klientide ja ELASA arendatud fiiberoptilise kaablivõrgu vahel juba katta 4G mobiilse internetiga ning viia ülikiire ja soodsa internetiühenduse lahenduse igasse maatallu,“ lausus Sami Seppänen.

EstWin võrgu ja LTE 4G (800 MHz) tehnoloogia koostöös hakkab kiire internet jõudma reaalselt iga maakoduni, ettevõtte ja asutuseni. „ELASA ja sideettevõtjate koostöö on hea näide sellest, et ühiselt tegutsedes on kõik eesmärgid saavutatavad,“ märkis Sami Seppänen.

Elisa plaanib kogu Eestit katva 4G leviala välja ehitada 800 MHz sagedusalas. „Seni välja jagatud 4G litsentsidel kõrgematel 1800 MHz ja 2600 MHz sagedustel on aga samuti juba lähitulevikus väga oluline roll. Need levialad võimaldavad suurendada mobiilse interneti mahtude läbilaskevõimet tiheasustusalades, kus mobiilse interneti kasutajate arv kasvab ülikiiresti,“ ütles Sami Seppänen. „Elisal on kavas täita kõik võetud litsentsikohustused nii 1800 MHz kui 2600 MHz sagedustel ning paigaldada Eestisse aasta lõpuks vähemalt 35 tugijaama,“ selgitas Sami Seppänen.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) juhataja Olav Harjo sõnul on tänu Eesti riigi toetusele ja EL toetusfondide finantseerimisele EstWin võrk tänaseks jõudnud juba 77 kohaliku omavalitsuse territooriumile. „Valmis on ehitatud 1200 kilomeetrit fiiberoptilist kaablivõrku ning loodud üle 400 võrguga liitumise koha. Ehitusel on veel 1300 kilomeetrit võrku, mis valmib veel sellel aastal. Võrku ehitatakse aga pidevalt edasi ja kogu EstWin võrk, mis on 6400 kilomeetrit, valmib hiljemalt 2015. aastal,“ andis Olav Harjo ülevaate EstWin projekti arengutest.

Tehnilise Järelevalve Ameti elektroonilise side teenistuse juhataja Priit Soomi sõnul on 4G testvõrgu avamine 800 MHz sagedusalas ja LTE tehnoloogia võimaluste hindamine Elisa Eesti poolt igati tervitatav, muuhulgas annab see Tehnilise Järelevalve Ametile (TJA) võimaluse saada täpsemat infot Läti digitaalringhäälingu mõjust LTE tehnoloogiale. „Eelmisel aastal Venemaa sideadministratsiooniga sõlmitud leping 800 MHz sagedusala kasutamiseks piirialadel andis rohelise tule selle kasutamisele Eestis, kuid ootamatult on esile kerkinud probleem Lätiga, kes vastupidiselt Euroopa Komisjoni lähenemisele ei soovi 2013. aasta algusest selles sagedusalas digitaalringhäälingu kasutust lõpetada ja võib seetõttu tekitada probleeme LTE tehnoloogia kasutamisele Lõuna-Eestis,“ rääkis Priit Soom. „800 MHz sagedusala kasutusele võtmisega seotud probleemide lahendamisega tegeletakse aktiivselt. TJA on põhjalikult analüüsinud 800 MHz sagedusala kasutusele võtmise parimaid praktikaid Euroopas, analüüsi kasutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium konkursi korraldamise määruse ettevalmistamisel,“ selgitas Priit Soom.

Elisa võrkude valdkonna juhi Andrus Kaarelsoni sõnul avas Elisa esimese 800 MHz testleviala Võrumaal Kobela alevikus ja Läänemaal Haapsalu linnas. „Elisa edasised 4G arendamise plaanid on suures osas rajatud 4G 800 MHz sagedusalale. See on sagedus, mis võimaldab kiirelt ja efektiivselt välja ehitada kogu Eestit katva ülikiire mobiilse interneti teenust pakkuva 4G võrgu,“ ütles Andrus Kaarelson.

„Võrreldes üle-eelmisel aastal jagatud LTE 2600 MHz sagedusega võimaldab 800 MHz katta Eesti kiire internetiga oluliselt kiiremini, kuna selleks on vaja ligi viis korda vähem tugijaamu kui 2600 MHz puhul. Madalam sagedus tagab ka märgatavalt parema siselevi hoonetes, mis võimaldab pakkuda mobiilse interneti teenuse kasutajale senisest kvaliteetsemat teenust ja märgatavalt suuremaid internetiühenduse kiiruseid,“ selgitas Andrus Kaarelson.

2009. aasta aprillis ITL-i poolt koostatud ja valitsuse poolt heaks kiidetud „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon“ püstitab eesmärgi, et 2015. aasta lõpuks peab kõikidele kodudele, ettevõtetele ja asutustele olema kättesaadav 100 Mbit/s andmesidekiirust võimaldav lairibaühendus. Selle eesmärgi saavutamine on otseses sõltuvuses EstWin projekti realiseerumisest. Aastaks 2015 saab valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis. Selle tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km.

Lisaks Kobela alevikus Elisa poolt esimesena avatud 4G 800 MHz levialale on võimalik teenust testimiseks kasutada ka Haapsalu linnas. Testimiseks avatud levialad katavad kogu Haapsalu linna ning Kobela ümbruskonna 10-15 kilomeetri raadiuses. Kobela tugijaamas kasutatakse EstW´i projekti raames Eesti Lairiba Sihtasutuse poolt möödunud aastal välja ehitatud fiiberoptilisel kaablil põhinevat ülekandevõrku.

Võrreldes kolmanda põlvkonnaga kasvavad 4G võrgus mobiilse interneti maksimaalsed allalaadimiskiirused kuni 100 Mbit/s, kuid reaalsed saavutatavad kiirused jäävad vahemikku 20-60 Mbit/s. Neljanda põlvkonna võrk võimaldab kasutada kiiret ühendust nõudvaid videokonverentsi teenuseid, vaadata üle interneti HD kvaliteediga videoklippe ning mängida online-mänge internetis, kus on nõutud senistest põlvkondadest väiksem IP pakettide hilistumine.

Praeguseks töötab Elisa 4G testvõrk 2600 MHz sagedusel Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Haapsalus kesklinnas. Samuti on leviala avatud Tallinnas Lilleküla piirkonnas.