Eesti Interneti SA 2011. aasta tulemused

Eesti Interneti SA esialgsete ja auditeerimata majandustulemuste järgi oli 31. detsembri 2011 seisuga registreeritud ligi 65 500 domeeni, sihtasutus müüs teenust 1,2 miljoni euro eest, investeeringukulud süsteemi arendusse ja tegevusse moodustasid 0,9 miljonit eurot.

Sihtasutuse tulemiks ehk reserviks kogunes 0,5 miljonit eurot, mille abil on sihtasutusel kavas finantseerida olulisimatest projektidest DNSSec turvalahendust, mis pakub domeeniomanikele kaitset päringute vahelthaaramise, moonutamise ja nn man-in-the-middle rünnakute eest, ütles sihtasutuse juhatuse esimees Marek Andres Kauts. Euroopa riikidest on 16 DNSSec juurutanud või protsessiga lõppfaasis.

„Sihtasutus on kasumit mitte-taotlev, kulupõhiselt tegutsev organisatsioon, millest tulenevalt kujuneb teenuste hind selliselt, et katta vajaminevate investeeringute kulu,“ ütles Kauts. „Tulenevalt asjaolust, et möödunud aastal oli domeenide ümberregistreerimise protsent (ligi 89%) kõrgem Euroopa keskmisest ja seega ka meie poolt prognoositust, on võimalik 1. maist ka domeeni registreerimise tasu alandada, seadmata küsimuse alla süsteemi turvalisust.“

DNSSec väljaarendamine kestab 2-3 aastat, esmase investeeringu suurus on ca 250 – 300 tuhat eurot.

Aruanded on leitavad Eesti Interneti SA veebilehel www.internet.ee/eesti-internet/avalik-teave