Eesti aitab kaitsta info vaba levimist küberruumis

Urmas_Paet

Välisministeerium toetab digitaalvabaduse kaitsjate fondi järgmise aasta tegevusi 50 000 euroga. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti internetivabaduselt maailmas esireas. „Väljendusvabaduse toetamine internetis on sama oluline, kui kõik teised inimõiguste kaitse ja edendamisega seotud tegevused,“ ütles Paet. „Soovime teha tihedat koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste algatustega, mis seisavad samade väärtuste eest,“ lisas ta.

Eesti on praegu ka internetivabaduse koalitsiooni eesistuja ning 2014. aasta kevadel toimub Tallinnas koalitsiooni aastakonverents teemal „Vaba ja turvaline internet kõigile“. Lisaks väljendusvabadusele internetis keskendutakse konverentsil Paeti sõnul ka privaatsuse ja läbipaistvuse temaatikale, avaliku ja erasektori koostööle ning teistele tuleviku vaba ja turvalist internetikasutust mõjutavatele sõlmküsimustele.

Digitaalvabaduse kaitsjate sihtfond (Digital Defenders Partnership) loodi 2012. aasta septembris Hollandi, USA ja Ühendkuningriigi välisministeeriumide eestvõttel. Seda haldab Hollandi arengukoostöö vabaühendus HIVOS (Humanist Institute for Development Cooperation). Fondi eesmärk on kaitsta info vaba levimist küberruumis ja pakkuda kiiret abi interneti käigushoidmiseks juhtudel, kui valitsused püüavad internetiühenduse katkestada. Samuti soovib fond toetada küberruumis tegutsevate rahumeelsete inimõiguste kaitsjate tegevusi. Fondi sihtgrupp on arenguriikide vabaühendused, kelle kaudu antakse abi ja survestatakse riikide valitsusi.

Hetkel on fondil käimas kaks missiooni – üks Kesk-Aasias ning teine Põhja-Aafrika piirkonnas. Missioonide eesmärgiks on hinnata piirkondades valitsevaid ohte ning teha kindlaks, millist abi võiks sealsetel blogijatel, ajakirjanikel ja inimõiguste aktivistidel vaja minna. Käesoleval aastal toetab Eesti fondi tegevusi 30 000 euroga.

Internetivabaduse koalitsioon sai alguse 2011. aastal Haagis toimunud internetivabaduse konverentsil Hollandi välisministeeriumi eestvedamisel. Praeguseks on koalitsiooni liikmete arv kasvanud 21 riigini. Lisaks Eestile kuuluvad sinna Austria, Kanada, Tšehhi, Prantsusmaa, Ghana, Iirimaa, Keenia, Maldiivid, Mehhiko, Mongoolia, Holland, USA, Suurbritannia, Rootsi, Costa Rica, Soome, Tuneesia, Läti, Saksamaa ja Gruusia.