EAS toetab Eesti IKT klastri arendamist

EAS otsustas toetada üht esimestest klastritest, Eesti IKT klastrit 455 000 euroga. Toetuse abil tihendatakse koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Klastrite arendamise programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Klastri eesmärgiks on toetada IKT ettevõtete ja teiste majandusvaldkondade ülest koostööd ja aidata seeläbi kaasa nende konkurentsieelise saavutamisele läbi IKT lahenduste tootestamise ja turundamise. Tegevusi viiakse läbi neljas valdkonnas, milleks on koostöö, ekspordi arendamine, inimressursi ja kompetentside arendamine ning innovatsioon.

„Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonna arendamine on Eesti jaoks jätkuvalt väga olulisel kohal. IKT klaster on arendanud koostööd erinevate sektoritega, et välja selgitada, kuidas tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet IT laiema kasutamise kaudu. See koostöö on olnud tulemuslik, sest sellest on kasvanud välja mitmed erinevad algatused, mis lähiajal muutuvad koostööprojektideks,” kommenteeris EASi klastrite arendamise programmi koordinaator Tiiu Evert. „Klastrisse koondudes on erinevate valdkondade ettevõtjatel, teadusasutustel ja teistel organisatsoonidel võimalik palju edukamalt koostööd arendada, et suurendada seeläbi ekspordikäivet ja ettevõtete konkurentsivõimet,” täiendas Evert.

Projektis osaleb 18 partnerit, toetuse saajaks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Klastri partneriteks on Baltic Computer Systems OÜ, BCS Itera AS, Columbus IT Partner Eesti AS, Datel AS, Elion Ettevõtted AS, Ericsson Eesti AS, Fujitsu Services AS, Itella information AS, Microsoft Estonia OÜ, Net Group OÜ, Regio AS, Sertifitseerimiskeskus AS, Smartlink OÜ, Webmedia Goup AS, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Projekti kogumaht on 650 000 eurot, millest toetus moodustab 70% ehk 455 000 eurot.

Perioodil 2009 – 2011 on EAS toetanud 16 täisklastri arendamist kogusummas 7,4 miljonit eurot. Klastrite programmi eelarve perioodil 2008 – 2012 on 9,46 mln eurot.