EAS otsustas toetada kolme klastri arendamist, mis edendavad koostööd vastavalt meditsiini-, finants- ja linnakeskkonna e-ning m-teenusete väljatöötamisel ja juurutamisel.

Viimase kahe aastaga on EAS toetanud kokku 19 täisklastri arendamist. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Medicine Estonia klastri eesmärgiks on tõsta Eesti meditsiinisektori võimekust. Seda tehakse koordineeritud ühistegevuse kaudu, mille abil kasvatatakse oluliselt meditsiiniteenuste eksporti, töötaktase välja paremad teenused ja tõstetakse meditsiinitöötajate motivatsiooni.

„Klastrisse koondumine on märk sellest, et erinevate valdkondade esindajad, st ettevõtjad, teadusasutused ja teised organisatsoonid on tunnetanud vajadust koostöö järele, mis tõstaks meditsiinivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet,“ kommenteeris EASi klastrite arendamise programmi koordinaator Tiiu Evert.

Meditsiiniklastrisse kuulub 20 partnerit: Teenusmajanduse Koda MTÜ, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Keila Taastusravikeskus AS, Ortopeedia Arstid AS, Taastava Kirurgia Kliinik AS, Kliinik32 OÜ, Dermatoonkoloogia Kliinik OÜ, Quattromed HTI Laborid OÜ, Fertilitas AS, Arstlik Perenõuandla OÜ, Vähiuuringute Tehnoloogia, Almeda Kliinik OÜ, MMG Taastusravi OÜ, Spordimeditsiini SA, Eesti Terviseturismi Ühendus MTÜ, Rakuravi MTÜ, Eesti Tervisetehnoloogia MTÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool. Projekti kogumaht on 630 000 eurot, millest toetus moodustab 70%.

Teiseks toetatud projektiks on Finance Estonia. Selle klastri eesmärgiks on suuremat lisandväärtust loova finantssektori loomine, et Eestis tegutseks rohkem intelligentseid finantsteenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Samuti on klastri eesmärgiks luua Eesti finantssektorile atraktiivne kuvand.

Klastris osaleb 33 partnerit: AS BaltCap, Cofi AS, Advokaadibüroo Glimstedt, AS KIT Finance Europe, Nasdaq QMX Tallinn AS, Optilogo OÜ, Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ, Rimess OÜ, Teenusmajanduse Koda, AB Varul AS, Ernst & Young Baltic AS, AS UniCredit Bank Eesti Filiaal, Itella Information AS, Eesti Pangaliit, Essentia Capital OÜ, Icefire OÜ, KredEx SA, Eesti Arengufond, KPMG Baltics OÜ, AB Soiranen AS, Eesti Fondihaldurite Liit, Tallinna Tehnikaülikool, SEB Enskilda, PricewaterhouseCoopers AS, KC Grupp AS, Mindware OÜ, AB Glikmann & Partnerid OÜ, Capital Mill OÜ, Hermesinvest OÜ, Zenith Capital Management OÜ, Keystone Advisers OÜ, BPTAM Estonia AS, Technopolis Ülemiste AS. Projekti kogumaht on 850 250 eurot, millest toetus moodustab 70%.

Kolmandaks toetatud algatuseks on Targa linna eluslabori klaster, mille eesmärgiks on e-linnade ja m-linnade lahenduste väljatöötamine ja teenuste eksportimine Tartu e- ja m-teenuste eluslabori näiteil.

„Tegemist on uute IT- ja mobiiliteenuste arendamisega erinevates linna majandamist puudutavates valdkondades nagu intelligentne ühistransport, kaasaegsed tehnovõrgud ja taristu, turism ja vaba-ajaveetmine ning kaasav ja tõhus valitsemine,“ selgitas Tiiu Evert. „Kuigi rakendusi testitakse Tartus, siis klastri ja eluslabori tegevusse on kaasatud ettevõtjaid ka väljastpoolt Tartut ning loodavate toodete ja teenuste osas geograafilised piirangud puuduvad,“ täpsustas ta.

Klastris osaleb 15 partnerit: AlphaGIS OÜ, Tartu linn, Microsoft Estonia OÜ, Mobi Solutions OÜ, Nutiteq OÜ, Positium LBS OÜ, Quretec OÜ, Regio AS, Elion Ettevõtted AS, EMT AS, Tartu Veevärk AS, SEBE AS, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Tartu Ülikool, Tartu Teaduspark SA. Projekti kogumaht on 630 000 eurot, toetus katab 70% selle maksumusest.

Perioodil 2009 – 2011 on EAS toetanud 19 täisklastri arendamist kogusummas 8,93 miljonit eurot.