Võimalus osaleda tasuta ekspordikoolitusel

Ekspordist räägitakse Tallinnas ja Tartus  just alustava ettevõtja nurga alt. Uurige lähemalt ja osalege!

“Ekspordiplaan: esimesed sammud” detailne kava

 

Koolitused eesti keeles
30.05., 07. ja 08.06.2012 Tartus (Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskus)
06., 13. ja 14.06.2012 Tallinnas (City Hotel)

 

Tallinnas toimuvad koolitused City Hotel`is (Narva mnt. 24),
Tartus toimuvad koolitused Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskuses (Küütri tn. 1).

1. päev – Kas olen valmis välisturge vallutama?

Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Elari Kivisoo / Indrek Kuldkepp / Aare Puur

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Mis on meie äriidee ja ärimudel ekspordi käivitamiseks?
Eesmärgid ja ootused: põhjus eksportimiseks, ekspordiks valmisolek, fookus, eesmärgi saavutamine, tulemused
Harjutus: oma ettevõtte äriidee ja ärimudeli koostamine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Kus on meie turg?
Kliendid: kliendianalüüs, klientide sihtrühma iseloomustus, võtmekliendid, müügikanalid, ettevõtte konkurentsieelised
Harjutus: kliendianalüüsi koostamine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Kes on meie konkurendid ja mida nad teevad?
Konkurentsianalüüs: peamised konkurendid, turu jaotus peamiste konkurentide vahel, konkurentide eelised, nendega arvestamine ja toimetulemine
Harjutus: konkurentide analüüsimine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Kas meie toode ja organisatsioon on eksportimiseks valmis?
Eksporditav toode: turule sobivuse analüüs, toote konkurentsieeliste leidmine
Tootmisvõimekus: tänane maksimaalne tootemaht, vajalik tootemaht eduka ekspordi korral, erinevate olukordadega arvestamine, varude ja käibevahendite küsimused,Harjutus: toote konkurentsivõime analüüsimineKokkuvõte päevast

2. päev – Plaan välisturu hõivamiseks

Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Deniss Holodkov (ennelõuna) ja  / Deniss Holodkov (pärastlõuna)

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Mis on meie edutegurid, et olla edukas välisturul?
Edutegurid: SWOT-analüüsHarjutus: SWOT analüüs ja edutegurite määratlemine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Kui suur on meie ambitsioon uuel turul ja kuidas seda saavutada?
Ettevõtte pikaajaline strateegia ja tegevusplaan: eesmärgi püstitamine ja strateegia koostamine, protsesside paralleelne juhtimine, ekspordi ettevalmistamiseks kuluv aeg, inimressurss ja raha sõltuvalt turust ja segmendist, uuele turule sisenemiseks kuluv aeg
Harjutus: eesmärkide püstitamine ja ekspordistrateegia ettevalmistamine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Millist toodet ja millise hinnaga hakkame müüma?
Eksporditav toode: toote kirjeldus, toote konkurentsieelised, tootega kaasnevad riskid, asendustooted
Toote hinnakujundus: hinnapoliitika kujundamine, hinnatase ja selle põhjendamine, toote omahind, turule sisenemise hind, väljakujunenud turuhind, edasimüüja hind, lõpptarbija hindHarjutus: pakutava toote ja hinna määratlemine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Kus me müüme ja kuidas meie tulevased kliendid sellest teada saavad?
Turundusplaan: tegevuste valik, tegevuskava kokkupanek, inimressursi ja ajaressursi realistlik planeerimine, eelarve üldine kokkupanek
Harjutus: turundustegevuste määratlemineKokkuvõte päevast, kodune ülesanne

3. päev – Kas ja kui palju saan ekspordist kasu?

Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Deniss Holodkov

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Mis on meie ekspordiga seotud kulud?
Turundusplaan: eelarve kokkupanek
Harjutus: turunduseelarve koostamine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Ettevõtte finantsprognooside koostamine?
Finantsprognoosid: tootegruppide ja sihtriikide kaupa, rahavoogude prognoos, müügiprognoosid, valesti planeerimisest tulenevad riskid
Harjutus: rahavoogude prognoosimine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Kas meie eksporditegevus saab olema tasuv?
Tasuvuse hindamine: eksporditegevuse tasuvuse hindamine – tasuvusaeg ja tasuvuspunkt, müügiprognooside realistlikkuse hindamine
Harjutus: tasuvuse määratlemine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Kas meie eksporditegevuse riskid on juhitud?
Realistlikkuse hindamine: tegevuskavade realistlikkuse hindamine, ekspordiplaaniga kaasnevate riskide hindamine
Harjutus: riskide hindamineKokkuvõte koolitusest

Registreeri koolitusele: http://www.heival.ee/registreeri-koolitusele#algus