Diplomaadid tutvuvad Eesti IT- ja rahvusvahelise hariduse võimalustega

euroopakool

Kolmapäeval, 18. septembril korraldab Haridus- ja Teadusministeerium õppepäeva diplomaatilise korpuse ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatele. Iga-aastase kohtumise eesmärgiks on tutvustada ministeeriumi valitsemisala viimaseid uuendusi ning plaane. Uue õppeaasta teabepäev keskendub IT-haridusele koolides ja ülikoolides ning rahvusvahelisele haridusele Eestis.

Päeva alustab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ettekanne kell 9 ning Eesti IT-hariduse ja tööturu alane seminar Radisson Blu konverentsikeskuses algusega kell 10.15, kus esinevad Taavi Kotka, akadeemik Jaak Vilo jt. „Näiteks tarkvara programmeerimine oli sellel suvel välistudengitele Tartu Ülikoolis üks suurema avalduste arvuga eriala ning TÜ ja TTÜ ühine rahvusvaheline tegevus IT-akadeemia sildi all on saanud riigi toetuse – soovime seda valdkonda tutvustada põhjalikumalt Eestis töötavatele teiste riikide esindajatele,“ põhjendas õppepäeva valikuid HTMi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs.

Kell 12.45 on diplomaadid esimest õppeaastat alustanud Tallinna Euroopa Koolis, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ning kooli juhtkond tutvustavad rahvusvahelise koolihariduse olukorda ja õppimisvõimalusi Tallinna Euroopa Koolis. „Eesti riigi, suuremate linnade ja kogu ettevõtluse rahvusvaheline areng eeldab piisavalt võimalusi ja valikuid rahvusvahelise taustaga õppuritele koolitee jätkamiseks. Seda võib lugeda mi tmest viimaste aastate aruannetest ja soovitustest,“ viitas kantsler Janar Holm.

Kell 15.30 tutvustatakse Pirita Majandusgümnaasiumis arvutipõhise statistikaõppe eesmärke ja võimalusi.

Teabepäeval osalevad 30 riigi või rahvusvahelise organisatsiooni suursaadikud ja esindajad.