Avati välisspetsialistide värbamise portaal Work in Estonia

10801972_319005008286388_9100881022657689520_nEttevõtluse Arendamise Sihtasutus avas täna portaali Work in Estonia, mis aitab Eestis tegutsevatel ettevõtetel värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste kiiresti kasvavatesse majandussektoritesse.

 

Work in Estonia algatamist toetav president Toomas Hendrik Ilves ütleb järgmist:  “Kui tahame püsida esiliigas, on meil vaja rohkem inimesi, kes oskavad moodsat elu kujundada. Ainuke viis, kuidas püsida konkurentsis, on võtta vastu inimesi mujalt ja peame olema valmis neid aktsepteerima. Eesti vajab alati tarku ja andekaid inimesi.“

Ettevõtlusminister Urve Palo sõnul on välisspetsialistide Eestisse kaasamine pikaajaline väljakutse, milleks regulatsiooni lihtsustamisest üksi ei piisa. „Rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks peab lisaks formaalsele takistuste kõrvaldamisele suutma Eestit tutvustada kui atraktiivset riiki elamiseks ja töötamiseks. Kindlasti tuleks selle raames tegeleda ka eestlastega, kes kodumaalt teise riiki tööle on läinud ja kunagi potentsiaalselt Eestisse võiks naasta, “ ütles Palo.

 

Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liidu president ning Tieto Estonia juht Anneli Heinsoo kinnitab,  et Work in Estonia on kasvava tööjõupuuduse ajal väga vajalik ja tänuväärne algatus, millest võidavad kõik aktiivselt värbavad ettevõtted ja ka Eesti majandus tervikuna. „Avatud maailmas on teise riiki tööle asumine lihtsam kui kunagi varem ning see annab meie ettevõtetele kuldaväärt võimaluse rahvusvahelistuda, kaasata väliseksperte ja muutuda efektiivsemaks,“ lisas Heinsoo.

 

EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg selgitas, et Work in Estonia programmi idee tuli ettevõtjatelt, kes ütlesid, et riigi toeta on neil keeruline välisspetsialiste värvata. „Kaardistasime  reaalsed vajadused ja sektorid, kuhu on lisatööjõudu vaja. Selle tulemusena valmis veebiportaal, mis on tööandjatele praktiline abivahend välistööjõu värbamisel. Portaal koondab välismaalastele suunatud aktiivseid tööpakkumisi, vajalikku infot Eestisse kolimiseks, samuti turundusmaterjale, mida on ettevõtetel hea värbamistöös kasutada. Hetkel on seal üleval kümnete  ettevõtete tööpakkumised põhirõhuga IKT-valdkonnale,“ ütles Tomberg.

Esimesena tutvustatakse Eestis töötamise võimalusi Soomes, sellele järgneb sügisel Ukraina. Soomlaste seas viidi läbi küsitlus selgitamaks välja nende motivatsiooni Eestisse tööle tulla.

Uuringust selgus, et suurem osa Eestis elavatest ja töötavatest soomlastest soovitab üle lahe kolimist ka teistele soomlastele. Eestis elavad soomlased hindavad oma siinset igapäevaelu Soomega võrreldes kergemaks ja mugavamaks. Üle pooltel vastanutest on netosissetulek Eestis kõrgem kui endisel kodumaal, vähem kui kolmandikul jääb siinne sissetulek Soomes saadust väiksemaks. Ostujõud seevastu on suuremal osal (74 %) parem kui Soomes.

Work in Estonia programmi ja uuringu läbi viimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.