1. veebruarist 2014 muutub SEB sularahateenuste hinnakiri

Der Euro kommt: Ab 1. Januar 2002 offizielles Zahlungsmittel

1. veebruarist 2014 läheb Eesti üle üle-euroopalisele arveldusstandardile, mille eesmärk on soodustada elektrooniliste arvelduste arengut. Kiirendamaks üleminekut efektiivsemale arveldusviisile, muudab SEB sularahaarvelduste tingimusi ning soodustab makseterminalide kasutuselevõttu üle Eesti.

„Eestimaalased on olnud pikka aega uhked moodsa panganduse ja makseharjumuste üle, kuid kahjuks näitavad viimaste aastate arengud, et oleme sellel teel seisma jäänud. Sularaha osakaal maksetehingutest on endiselt pool kõikidest tehingutest ning selle muutumine on viimasel ajal väga vaevaline. Põhjamaades tehakse sularahas iga viies makse, Eestis endiselt iga teine. Samas näitas Euroopa Keskpanga uuring, et Eestis on kaardimakse kaupmehele sularahamaksest 45% odavam. Elektrooniliste maksete suurem kasutamine aitaks vähendada kaupmeestel kulusid ja pakkuda madalamaid hindu. Kaardimaksete mahtude suurenemine võimaldaks pangal pakkuda soodsamaid kaardimakseid kõikidele klientidele. Praegu hoiab 3,5 protsenti klientidest ringluses poole sularahast ning sularahateenuste hinnakirja muutmise eesmärk ei ole lisatulu teenimine vaid soov suunata kaalukeeleks olevad kliendid efektiivsemate elektrooniliste maksevõimaluste juurde,“ selgitas SEB juhatuse liige ja jaepanganduse ning tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

SEB pakub mitmeid lahendusi, kuidas eraisikud saaksid omavahel sularahavabalt arveldada (nt ülekanded mobiilipangas või mobiilimakse) ja kaupmeestele on SEB pakkunud tasuta või vähendatud kuumaksuga (5 eurot kuus) makseterminale kaardimaksete pakkumiseks. Kaupmehetasud kaardimaksetelt on viimastel aastatel vähenenud koos mahtude suurenemisega 3 protsendilt ligikaudu 1 protsendile. Suurendades kaardimakseid poole võrra, 50 protsendilt 75-le, saaksid pangad pakkuda kaardimaksete käitlemist kaupmeestele veelgi soodsamalt ehk kaardimaksete kulud langeksid veelgi.

Suuremad muudatused SEB sularahateenuste hinnakirjas, mis jõustuvad 1. veebruarist 2014: 

1. Kontoris hakkab sularaha sissemakse maksma nii era- kui ärikliendile 0,3% summast, minimaalselt 2 eurot. Seni said erakliendid sularaha kontole sisse maksta tasuta. Tasuta sissemakse võimalus säilib juuniorkonto omanikele kuni 100 euro ulatuses kuus. SEB-l on üle Eesti 44 sularaha sissemakseautomaati, mis tähendab, et puudub otsene vajadus telleri kaudu sularaha kontole sisse maksta.

2. Sularaha väljamakse kontoris maksab nii era- kui ärikliendile 0,4% summast, minimaalselt 2 eurot. 0,4% teenustasu kehtis ka enne, kuid minimaalne teenustasu tõusis 1,92 eurolt 2 eurole. Iga SEB pangakontori juures on ka sularahaautomaat, mille vahendusel on võimalik sularaha välja võtta ilma tellerit kasutamata.

3. Müntide sisse- ja väljamakse hakkab maksma 3% summast, minimaalselt 2 eurot. Seni maksis sissemakse 1,5% summast, minimaalselt 1,6 eurot. Lapsed saavad juuniorkontot kasutades tasuta münte sisse maksta 100 euro väärtuses kuus. SEB analüüsis seniseid laste sissemakseid ja need on väga harva suuremad kui 100 eurot.

4. Kui seni oli sularaha sissemaksmine sularaha sisse- ja väljamakseautomaatide vahendusel tasuta, siis edaspidi on tasuta kuni 6000 euro sissemaksmine kuus. Piirsummast suuremate tehingute puhul tuleb maksta teenustasu 0,2% ületatavast summast. Selline hinnakirja muudatus oli põhjendatud seetõttu, et 3,5 protsenti klientidest, kes teevad nii suuri sissemakseid hoiab ringluses 52 protsenti sularahast. Nende klientide suunamine elektroonilisele arveldamisele tõstaks mahtusid, mis võimaldaks pakkuda soodsamaid kaardimakseid kõikidele klientidele.

5. Seni kehtis sularaha automaadist tasuta väljavõtmisele piirmäär 2000 eurot kuus. 1. veebruarist on see piirmäär 1000 eurot kuus ning sellest suuremate summade väljavõtmisel kuus tuleb tasuda teenustasu 0,3% summast. Üle 1000 euro kuus võtab sularaha automaadist välja 3,5 protsenti klientidest. Nende klientide motiveerimine kaardimakseid kasutama suurendaks taaskord mahtusid, mis võimaldaks pakkuda soodsamaid kaardimakseid kõikidele klientidele.