Share
Vale parameeter. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))

Vale parameeter. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))

Sellest probleemist vabanemiseks tuleb kustutada oma ajutised failid mida ASP.NET kasutab. Probleem võib tekkida siis kui arvuti lülitab ennast näiteks mitteplaanipäraselt välja. Seega siinkohal julgelt appi selle probleemi lahendamisel. Omapärane on muidugi see, et .NET väljastab Eestikeeles veateate.

  • %userprofile%\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files”. Sealt tuleb ära kustutada kõik failid.
  • “C:\Windows\Microsoft.NET” kaustade Framework ja Framework64 kaustades on omakorda versioonikaustad. Sealt seest tuleb ära kustutada Temporary ASP.NET Files kaust.

 

1 Comment on this Post

  1. Rõõm tõdeda, et BatlleIT on muutumas DT blogile omaselt tehnokraatlikuks 😀

    Aga asja juurde. Väike parandus lõigule “Sealt seest tuleb ära kustutada Temporary ASP.NET Files kaust” Seda kausta pole vaja ära kustutada. Piisab sellest, kui see tühjaks teha. Peale seda on profülaktika mõttes hea plaan teha iisreset ka, et puhvrist mällu laetud assemblyd laetaks ka uuesti üles.

Comments are closed.