Uuring: E-lahendused on muutnud avalikke teenuseid kordades kiiremaks

url-8

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgus, et e-lahenduste kasutamine on muutnud avalikud teenused tavateenustega võrreldes kuni 12 korda kiiremaks, kvaliteetsemaks ning uuringu käigus valminud hindamismetoodika aitab neid tulevikus veelgi efektiivsemalt luua.

MKMi riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa sõnul on Eestis mõõdetud küll e-teenuste kasutatavust ning rahulolu, kuid sisukat mõjuanalüüsi pole siiani läbi viidud. „Uuringu eesmärk oligi välja töötada meetod ning selle abil hinnata, kui palju aega ja raha e-teenused säästavad,“ ütles Püüa.

Pilootuuringu käigus hinnati 15 erinevat e-teenust. Nende seas avaldasid suurimat mõju Maksu- ja Tolliametile deklaratsioonide esitamine ning elektrooniline ettevõtete registreerimine. „Kui varasemalt võttis ettevõtte registreerimine aega hinnanguliselt 375 minutit, siis pärast e-lahenduse loomist võtab sama toiming keskmiselt 30 minutit,“ tõi Püüa näiteks.

Seniste lahenduste hindamisest olulisemgi on aga tulevikus loodavate e-teenuste maksimaalne kasu. „Loodud metoodika näol on tegemist tööriistaga, mis aitab meil kõikide tuleviku e-lahenduste mõju hinnata juba enne nende loomist,“ lisas Püüa.

Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös MTÜ IKT Demokeskusega ning selle viis läbi Balti Uuringute Instituut koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide horisontaalse tehnilise abi vahenditest.