TTÜ avatud ülikooli astus ligi 2200 täiendusõppijat

TTÜ avatud ülikoolis alustas sel sügisel õpinguid 2184 inimest, mis on kõigi aegade rekord. Vanim täiendusõppur on 66-aastane mees, kes tudeerib tehnikaõpetaja lisaeriala.

TTÜ avatud õppe keskuse juhataja Ragne Kalamehe sõnul kasvas avatud õppesse astujate arv võrreldes eelmise aastaga 20%. „Suurem huvi avatud õppe vastu on tingitud ilmselt sellest, et oleme laiendanud õppimisvõimalusi tööl käivatele inimestele,“ rääkis Kalamees. „Sellest õppeaastast on avatud õppes võimalik omandada olemasoleva eriala kõrvale ka lisaeriala ning läbida täiendusõppemoodul huvipakkuval teemal.“

Sel sügisel TTÜ avatud õppes alustanutest on 60% mehi ja 40% naisi. Vanim naissoost õppur on 59- aastane proua, kes õpib kaubandusõiguse, ettevõtluse ja äri planeerimise ning tootmise ja teeninduskorralduse õppeaineid. Vanim meessoost õppur on 66-aastane härra, kes soovib saada tehnikaõpetajaks. Kõige rohkem valisid tänavu avatud õppesse astujad majandus- ja ehitusvaldkonna erialade õppeaineid.

Avatud õpe võimaldab paindlikul viisil täiendada oma teadmisi, õppida uut eriala või jätkata katkenud õpinguid. Valida on võimalik kõikidest TTÜ õppekavadest endale just neid õppeaineid, mis kõige rohkem huvitavad.

Lisainfot avatud õppe kohta leiab veebilehelt http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/avatud-ope/