Tieto Estonia ja Tallinna Tehnikaülikool uurivad koostöös Eesti tarkvaralahendusi

Põhjamaade suurima IT-teenuste grupi ettevõte Tieto Estonia käivitas koostöös Tallinna Tehnikaülikooli informaatikainstituudiga uuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd Eesti ettevõtted ja avaliku sektori asutused kasutavad IT-lahenduste loomisel kaasaegseid ja paindlikke tarkvaraarendusmetoodikaid. Uuring hõlmab ligi 80 organisatsiooni tellijate ja täitjate hulgast. Tieto Estonia Java and Open Source üksuse juht Raul Ennuse sõnul loob uuring põhja riigi konkurentsivõime tõstmiseks infotehnoloogia lahenduste vallas. „Uuringu tulemused on väga väärtuslik informatsioon riigile tarkvaraarenduses järgmise Tiigrihüppe toetuseks,“ ütles Ennus.

„Tegu on eeskujuliku näitega ettevõtte ja ülikooli koostööst, meie üliõpilastele on see hea võimalus panna oma võimeid proovile Eesti infotehnoloogia arengu heaks,“ lisas Tallinna Tehnikaülikooli informaatikainstiuudi vanemteadur professor Enn Õunapuu.

Ennuse sõnul on põhjust arvata, et Eestis kasutatakse paindlikke (ingl k agile) tarkvaraarendusemetoodikaid vähe, samas võimaldaks see organisatsioonidel tõsta oma konkurentsivõimet, lubades vajalikud IT-lahendused käivitada näiteks oluliselt kiiremini ja väiksema kuluga, samuti neid hiljem efektiivsemalt hallata ja muuta.

Paindlike tarkvaraarenduse metoodikate uuring valmib plaanide kohaselt 2012. aasta lõpuks. Üliõpilasi nõustab uuringu läbiviimisel ka tunnustatud sotsioloog ja uuringute ekspert Andrus Saar.

Tieto Estonia kuulub Põhja-Euroopa juhtivasse IT-teenuste gruppi Tieto Corporations, kes arendab ja haldab kliendi vajadusest lähtuvaid infotehnoloogia lahendusi ning  tervikteenuseid.  18 000 spetsialistiga korporatsioon on esindatud pea 30 riigis üle maailma. Tieto Estonia on tegelenud tarkvara arenduse ja infosüsteemide loomisega üle 16 aasta ning täna töötab ettevõttes ligi 100 inimest.

Tieto Estonia arendab ja haldab tarkvaralahendusi nii era kui avalikus sektoris, näiteks sotsiaalteenuste ja –toetuste andmebaasi STAR (täpsem teave www.sm.ee). Ettevõttel on suur kogemus rahvusvaheliste projektide ja IT-teenuste ekspordi vallas, varasemalt on Tieto Estonia arendanud IT lahendusi Soome riigiarhiivile, Euroopa Keskkonnaagentuurile jt. Tieto ja kohalike suurpankade ühisettevõte Tieto Estonia Services OÜ pakub IT-tugiteenuseid  pankadele üle Eesti.