Tehnoloogiapäevad sisustavad koolivaheaja

Täna ja homme kogunevad neljas Eesti linnas 7. – 9.klassi õpilased robootika ja tehnoloogiapäevadele.


Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis, Pärnu Ühisgümnaasiumis ja Narva Humanitaargümnaasiumis kohtuvad ligi 120 noort, kellel on huvi tehnoloogia vastu, et siis erinevate võistlustega oma teadmised proovile panna. Klassikaliselt on ülesannete osaks ka robootika. Sellel aastal on ürituse peateemaks „Paber ja struktuurid“, mida uuritakse nii “Sõida tomat lömmi!” võistluse, “Pakendi” probleemülesande kui ka “Paberist pilvelõhkuja” ehitamise teel.

„Varasemalt oleme ülesannete püstitamisel seadnud eesmärgiks millegi suure valmistamise. Näiteks eelmisel aastal ehitasid lapsed veesõidukeid ning pand need 3m pikkust distantsi läbima. Sel aastal läheneme tehnoloogiale materjalipõhiselt ning koostasime ülesanded nii lihtsat vahendit kasutades nagu seda on paber“ rääkis Tehnoloogiapäevade projektijuht Katrin Rekor.

Teaduspäevade eesmärgiks on populariseerida põhikooli õpilaste hulgas teadust ning äratada neis insenertehnilist ning reaalteaduslikku huvi. Arendada meeskonnatöö oskusi ning avaliku esinemise kogemust. Ürituste käigus esitatud probleemülesanne loob eelduse teoreetiliste teadmiste rakendamiseks läbi praktilise tegevuse.

„Tiigrihüppe Sihtasutuse eesmärk on teotada ja arendada laste ning õpetajate tehnoloogiaalaseid oskuseid. Tehnoloogiapäevadel pakutavad ülesanded kinnistavad läbi praktilise tegevuse kõige paremini laste teadmisi tehnoloogia valdkonnas. Samuti võiksid meeskondade juhendajad saada inspiratsiooni igapäevase õppetöö läbiviimiseks ning laste jaoks atraktiivsemaks muutmiseks“ kommenteeris üritust Tiigrihüppe Sihtasutuse koolituse valdkonna juht Ave Lauringson.

Tehnoloogiapäevade projekti toetavad Tiigrihüppe Sihtasutus ja Sihtastus Archimedes.

Lisainfo:
Tehnoloogiapäevade info: http://tehnoloogia.real.edu.ee/