Tartus lõppes NATO küberkaitseõppus Cyber Coalition

Cyber Coalition 2013 ©NATO
Cyber Coalition 2013 ©NATO

Täna lõppes esmakordselt Eestis korraldatud laiaulatuslik NATO küberkaitseõppus Cyber Coalition, mille eesmärgiks oli testida alliansi ja partnerriikide võimet seista vastu erinevatele küberrünnakutele.

„Küberrünnakud on tänaseks muutunud reaalsuseks, millega NATO ja liikmesriigid õppusi ja operatsioone planeerides peavad arvestama,“ ütles õppuse Eesti-poolne korraldaja kapten Uko Valtenberg. „Cyber Coalition 2013 tähendus on tegelikult laiem, nende õppuste eesmärgiks on luua ühtne arusaam, et kaasaegses maailmas, kus sõjaliste operatsioonide juhtimine toetub olulisel määral infotehnoloogiale on selle valdkonna turvalisus kriitilise tähtsusega nii sõja kui ka rahu ajal,“ lisas Valtenberg.

Lisaks NATO staapidele ja ametkondadele üle Euroopa osalesid õppusel alliansi liikmesriikide ja partnerriikide Soome, Rootsi, Austria ja Šveitsi ning Iirimaa esindajad. Vaatlejatena võtsid õppusest osa Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa esindajad.

Lisaks erinevate riikide sõjaväelastele mängisid õppusel olulist rolli osalevate riikide tsiviilametkonnad. Kokku võttis õppusest osa ligi 400 infotehnoloogia eksperti, õigusala spetsialisti ning valitsusametnikku. Eestis viidi õppus läbi Tartus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses.

Eesti korraldas õppuse vastuvõtva riigi toetuse pannes välja õppuse keskkonna, milles õppuse intsidente menetletakse, tagades õppuse keskjuhtimise ning taristu ja logistika korraldamise. Lisaks kaitseväele olid kaasatud kaitseministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Eestis asuva NATO küberkaitse koostöökeskuse spetsialistid.

Cyber Coalition on NATO peakorteri korraldatav iga-aastane küberkaitseõppus, mille eesmärgiks on testida Alliansi ja partnerriikide valmisolekut seista ühiselt vastu erinevatele küberrünnakutele.

Cyber Coalition 2013 oli suurima osalevate riikide arvuga NATO küberkaitseõppus, kus ligi 100 osalejat võttis õppusest osa Tartus ning ligi 300 osalejat üle Euroopa.