Tartu kaasavasse eelarvesse esitati 57 ideed

Untitled

17. mail lõppes Tartu kaasava eelarve ideede kogumine. Tartlased esitasid 57 ideed, kuidas kasutada linna 2016. aasta eelarvesse kavandatud 140 000 eurot. Ühe idee maksumus võis olla kuni 70 000 eurot, mis tagab vähemalt kahe idee elluviimisie.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qBODuJWHnGQ

Rohkesti esitati ideid spordi ja vaba aja valdkonnas, kus sooviti korrastada ja rajada välijõusaale, teha korda Emajõe kallasradu ja muid tervisespordiradu, lisada pinke Toomemäele, rajada discolfi park jne. Palju tehti ettepanekuid ka kergliiklusteede, kõnniteede ja raudteeületuskohtade korrastamiseks erinevates linnaosades. Sooviti ka uusi mänguväljakuid, korrastada mitmeid avalikke hooneid ning parke. Uute algatustena käidi välja idee paigutada avalikesse kohtadesse elektrit tootvad trenaþöörid, kus linnakodanikud ja turistid saaksid toota avalikkuse tarbeks energiat; rajada Tartusse oma päikeseenergiajaam, millest saadud energiat kasutatakse Tartu tänavavalgustuses; luua Aparaaditehase hoovi omanäoline kultuurikeskus ehk avatud aed; koguda kokku Kivisilla säilinud osad ja eksponeerida neid; luua Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale hubase miljööga Sõpruse park koos betoonist rulapargi, istumisvõimaluste jm-ga; rajada ujuv supelmaja-lava Emajõele jpm.

Kõikide ideedega saab tutvuda veebis www.tartu.ee/kaasaveelarve ja nende kohta ka arvamust avaldada.

Kaasava eelarve protsess jätkub mai viimasel nädalal ekspertide aruteluga, kes hindavad ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. Juunis jätkub kaasav eelarve aruteludega ideede esitajate ja ekspertide osavõtul ning oktoobris toimub rahvahääletus.

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia.
6 thoughts on “Tartu kaasavasse eelarvesse esitati 57 ideed”

Kommenteerimine on suletud.