Tallinn korraldab taas tasuta tarbijaõiguste päeva

78341-uudis_sisu

20. märtsil korraldab Tallinna linnavalitsus Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) suures saalis taas tasuta tarbijaõiguste päeva „Aitame kasulike nõuannetega“, kus tänavu on rõhuasetus tarbijatega sõlmitavatel lepingutel ja seaduste muudatustel, mis kauplejate tegevust reguleerivad.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on Tallinnas traditsiooniks saanud tähistada tarbijaõiguste päevaga iga-aastast märtsikuist üleeuroopalist tarbijaõiguste päeva. „Ehkki meie tarbijad muutuvad iga aastaga oma õiguste osas teadlikumaks ja targemaks ning oskavad väga edukalt oma õiguste eest seista, on siiski valdkondi ja teenuseid, kus tarbijatel rohkem probleeme ette tuleb,“ märkis Sarapuu.

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktori Aave Jürgeni sõnul on inimesed harjunud oma muredega esmalt pöörduma just endale lähima võimutasandi ehk kohaliku omavalitsuse poole. „Tarbijaid nõustades kerkivad ikka esile inimeste küsimused, mis ei ole sugugi ainult ühe inimese probleem, vaid huvitavad paljusid ning just nende alusel olemegi iga-aastal valinud ka tarbijaõiguste päeva ettekannete teemad,“ selgitas Jürgen. „Nii on viimasel aastal üha sagedamini võlanõustaja poole pöördunud inimesed, kes on seotud laenu- või muude lepingutega. Eelseisval tarbijaõiguste päeval jagataksegi nõuandeid, kuidas vältida lepingu sõlmimisega kaasnevaid ohte.“

Näiteks antakse seekordsel tarbijaõiguste päeval nõu „Kuidas turvaliselt müüa-osta-vahetada enda kinnisvara“. Sageli on kinnisvaraga seotud ka laenud ja käendused, siis sellest tingituna räägitakse ka teemal „Laen –kas abimees või vaenlane“. Ettekandes „Kärsitu otsus – probleemne leping“ jagatakse nõuandeid lepingute sõlmimiseks: kunagi ei maksa kiirustades allkirja anda või märkida „olen tutvunud“, sest see võib hiljem palju muret kaasa tuua.

Tarbijaõiguste päevale oodatakse nii tarbijaid kui kauplejaid. Kuna tarbija õigused on tihedalt seotud kauplejate kohustustega ja kauplejate kohustused tarbijate õigustega, siis mõndagi kasulikku ja huvitavat leiab kindlasti nii tarbijatele suunatud ettekannetest nii kauplejad kui ka vastupidi.

Tarbijaõiguste päeva pärastlõunases teemaplokis tutvustatakse mitmeid seadusemuudatusi: „E-kaupleja tegevus pärast 13. juunit 2014“, „Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) – muudatused kauplejale 1. juulist 2014“ ja „Toidualase teabe esitamine tarbijale- uued nõuded“ muudatused alates 13.detsembrist.

Tarbijaõiguste päev on kõigile tasuta, ühtlasi toimub sünkroontõlge vene keelde.

Tarbijaõiguste päeva täpse programmi ja ajakava leiab http://www.tallinn.ee/est/tarbija/20.marts-2014-TALLINNA-TARBIJAOIGUSTE-PAEV

 

            „Aitame kasulike nõuannetega“

Rahvusraamatukogu suures saalis

11.00 – 11.15   Avasõnad

11.15 – 12.00  Kuidas turvaliselt müüa – osta – vahetada enda kinnisvara
                      Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo jurist, Kinnisvarakool

12.00 – 12.45  Laen – kas abimees või vaenlane
Hannes Oja, Finantsinspektsiooni finantsteenuste divisjoni juht

12.45 – 13.30  Kärsitu otsus – probleemne leping
Andres Sooniste, Tarbijakaitseameti peadirektor

13.30 – 14.00 Vaheaeg

14.00 – 15.00   E-kaupleja tegevus pärast 13. juunit 2014
                      Silja Elunurm, vandeadvokaat Advokaadibüroo Indela & Elunurm, Teenusmajanduse Koda juhatuse liige

15.00 – 16.00  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) – muudatused kauplejale 1. juulist 2014
                      Anne Laar, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi   siseturuosakonna kaubandustalituse juhataja

16.00 – 16.30    Toidualase teabe esitamine tarbijale – uued nõuded
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist