Tänasest saavad Tallinna lapsevanemad lasteaiakohta taotleda eesti.ee kaudu

eesti.ee 4. maist saavad Tallinna lapsevanemad taotleda oma lapsele lasteaiakohta riigiportaali eesti.ee kaudu.
Tallinn on lasteaedadesse vastuvõtu korraldamisel juba aastaid kasutanud elektroonset infosüsteemi, mistõttu oli e-teenuse loomine munitsipaallasteaiakoha taotlemiseks igati loogiline ja ka oodatud samm. Uus teenus muudab kohataotlemise lapsevanematele mugavamaks ja operatiivsemaks, samuti muutub läbipaistvamaks rühmade komplekteerimine.

Lapsevanem saab riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteaia valikut ja koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteaia kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada.

Vaba koha olemasolul teeb lasteaia direktor riigiportaali kaudu vanemale lasteaiakoha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda.

Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda Tallinna Haridusameti poole. Haridusameti kodulehe kaudu saab teha ka ettepanekuid e-teenuse parendamiseks.

Teenuse leiab aadressilt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/lasteaiakoha_taotlemine_tallinnas

2 thoughts on “Tänasest saavad Tallinna lapsevanemad lasteaiakohta taotleda eesti.ee kaudu”

Kommenteerimine on suletud.