Täna toimub Tallinnas interaktiivne koolipäev „Energia ja noored“

Energia ja nooredTäna osaleb 40 Tallinna gümnaasiumiõpilast interaktiivsel koolipäeval „Energia ja noored“, kus läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahatakse tulevikuenergia teemat. Üheskoos vaadeldakse, millest koosneb tuulik ning juhendajate abiga pannakse kokku elektrit tootvad päikesepaneelid.
Üritus toimub täna 6. mail kell 11.30-15.00 TTÜ Mektory majas (Raja 15). Koolitajateks on Jim Self MTÜst Eco-Nomics ning Madis Org ja Criss Uudam MTÜst Samsaara.
Päeva eesmärk on tutvustada gümnaasiumiõpilastele Eesti energeetikasektorit, mis tavalises koolitunnis laiahaardelist tähelepanu ei saa. Kuna energeetika on valdkond, milles reaalainete taust on väga oluline, siis populariseeritakse projektiga ka reaalainete õppimise olulisust.
„Kuigi energeetika mõjutab oluliselt Eesti ja Euroopa majandus- ja elukeskkonda, siis koolinoorte teadlikkus energeetikast, selle toimimisest, kasutamise mõjust ja planeerimisest on siiski suhteliselt kesine,“ lausus Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp.
Raul Potisepa sõnul julgustatakse projekti raames noori senisest enam osalema ka otsustusprotsessides, mis mõjutavad nende tulevikku. „Kui noored teavad, mis ja kuidas nende elukeskkonda mõjutab ja mida selle heaks ise teha saab, et Eesti elu- ja majanduskeskkond areneks, siis on neil paremad võimalused ja oskused ka vastavates otsustusprotsessides kaasa rääkida,“ sõnas Potisepp.
„Energia ja Noored“ projektis on viimase pooleteise aasta jooksul osalenud 20 Eesti üldhariduskooli. Projekti viivad läbi energeetikavaldkonna tudengid Eesti Taastuvenergia Koja kaasabil. Projekti rahastab Erasmus+ (endine Euroopa Noored).