Ristteel seisev ettevõtete ja ülikoolide koostöö vajab edasiliikumiseks muutusi

Tartu ülikool Ettevõtete ja ülikoolide koostöö seisab ristteel, kust edasiliikumiseks on vaja süsteemseid muutusi. Muutustesse peavad panustama nii ettevõtjad, teadlased kui ka poliitikakujundajad, sest koostöös nähakse üht olulisimat võtit tardunud majandusarengu hoogustamiseks ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Kas olete kuulnud müüte, kus öeldakse, et Eesti teadlased ei tea ettevõtlusest midagi või et tõsine teadlane ei tee rakendusuuringuid? Levinud on ka valearusaam, et väikestel ettevõtetel pole ülikoolidesse asja ning traditsiooniliste tööstusharude ettevõtted ei sobi ülikoolide koostööpartneriks.

Eesti ülikoolidel on pädevus ja taristu, et toetada ettevõtteid arenduskoostöös ning tõsta nende konkurentsivõimet. Et teadmine võimalikust partnerlusest juurduks, tuleb nii ettevõtete kui ka riigi tasandil murda üldlevinud müüdid ning leida Eesti majandusele kõige kasumlikum tee edasi liikumiseks.

Kuidas ja millises suunas, arutatakse 8. mail Tartu ülikooli Physicumis (Ravila 14c, Tartu) ettevõtluskoostöö foorumil „Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid ja tegelikkus“.

Üks foorumi korraldajatest, Tartu ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane leiab, et hästi toimiv koostöö ettevõtete ja ülikoolide vahel on oluliseks eelduseks teadmuspõhise majanduse loomisel.

Levinud müüte ja tulevikusuundi ettevõtjate ja teadlaste koostööst arutavad Eesti tuntud ettevõtjad ja ettevõtluskoostöö kogemusega teadlased, teiste hulgas TÜ rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane, Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, Farmi piimatööstuse tegevjuht Valdis Noppel, TTÜ innovatsiooni ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tea Varrak.

Foorumit toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav programm TIPS – teadus- ja innovatsioonipoliitika seire.

Toimub ka ettevõtluskoostöö minimess, kus tutvustatakse Eesti ülikoolide poolt ettevõtjatele pakutavaid koostöövõimalusi ja teenuseid. Üritus on huvilistele tasuta.