Sildiarhiiv: kasum

Huawei 2014. aasta müügikäive oli 46,5 miljardit dollarit

huawei

Huawei avalikustas täna 2014. aasta majandustulemused, mis näitab rekordilist müügitulu ja puhaskasumi kasvu ning tulemuste head paranemist kõikides äriüksustes.

Huawei grupi müügitulu 2014. aastal ulatus 46,5 miljardi USA dollarini (42,9 miljardit eurot), võrreldes 2013. aastaga oli kasv 20,6%. Puhaskasum ulatus 4,5 miljardi dollarini (4,1 miljardi euroni) ja aastane kasv oli 32,7%.

”Meie suur müügitulu kasv tuleneb jätkuvast müügistrateegia fookusest, samal ajal kui puhaskasumi kasv tuleneb juhtimise tõhustamisest ja üleüldise efektiivsuse paranemisest,” ütles Huawei juhatuse aseesimees Ken Hu. “Tänu suurtele investeeringutele selliste valdkondade innovastiooni, nagu pilvetehnoloogia, Big Data, 5G, SDN ja NFV, usume, et oleme heas positsioonis, et tohutuid ärivõimalusi digitaalse muutumise ajastul ära kasutada.“

2014 aastal näitasid kõik äriüksused tugevat kasvu:

  • Operaatorite äriüksus– müügitulu kasvas 16,4% ehk 31 miljardi dollarini, millest suur osa tulenes mobiilse lairibaühenduse võrgu väljaehitamisest üle maailma.
  • Suurettevõtete üksus – müügitulu kasvas 27,3% ehk 3 miljardi dollarini ja seda tänu suurele kasvule võrgu ja IT valdkondades, nagu pilveandmekeskuste lahendused ja kiired võrgud.
  • Jaetarbijate äriüksus – müügitulu kasvas 32,6% ehk 12 miljardi dollarini tänu tarbijate suurele nõudlusele nutitelefonide järgi ja seda eriti just arenevatel turgudel.

Huawei jätkab suurelt investeerimist innovatsiooni. 2014. aastal investeeris Huawei 6,6 miljardit dollarit teadus- ja arendustegevusse, mis moodustas 14,2% kogu müügitulust 2014. aastal ja võrreldes 2013. aastaga tõusid valdkonna investeeringud 29,4%. Huawei on viimase kümnendi jooksul teadus- ja arendustegevusse investeerinud üle 30,7 miljardi dollari.

Huawei finantsjuht Meng Wanzhou ütles, “2014. aastal jätkas Huawei tõhusalt kasvamist ning saavutas püsiva majandustulemuse. Nii meie rahavoog, müügitulu kui ka puhaskasum kasvasid eelmisel aastal. Neto raha ulatus 12,6 miljardi dollarini. Veel enam, meie võla- ja rahastamisstruktuurid on järjepidevalt paranenud. Huawei lühi- ja pikaajalised laenud olid 2014. aasta 31. detsembri seisuga 4,5 miljardit dollarit, mida pakuvad turuhinnaga peamiselt välismaised finantsasutused.

Hu ütles: “2015. aastal info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, eriti mis puudutab selliseid valdkondi, nagu lairibaühendus, Big Data, asjade internet (IoT), saavad muutuste liikumapanevateks jõududeks paljudes tööstusharudes. Huawei jätkab pühendumist müügistrateegiale, et luua klientidele suurimat väärtust. Tänu pühendunud töötajatele püüdleb Huawei selle poole, et olla strateegiline partner mobiilioperaatoritele nende tulevases ümberkujunemises, juhtiv IKT infrastruktuuri pakkuja ning esimene ning usaldusväärne nutiseadmete brändi valik tarbijatele.“

Hu ütles: “Koos meie klientide ja partneritega oleme pühendunud Paremini Ühendatud Maailma loomisele tänu meie innovaatilistele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, lahendustele ja teenustele, mis aitavad luua väärtuseid sotsiaalseks progressiks.”

Huawei majandusaaasta aruanne on allalaaditav siit: http://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-info/annual-report/2014/index.htm

Huawei on üks juhtivatest infotehnoloogiliste lahenduste pakkujatest maailmas. Huawei eesmärk on rikastada elu ja suurendada efektiivsust paremini ühendatud maailma kaudu, käitudes samal ajal vastutustundliku korporatiivse kodaniku, innovatiivse infoühiskonna võimaldaja ja koostööaldis panustaja tööstusharusse. Kliendikesksest innovatsioonist ja avatud partnerlussuhetest ajendatuna pakub Huawei lõppkasutajale info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate tooteid, mis annavad tarbijatele konkurentsieelised telekomi ja võrgusüsteemide, seadmete ning pilvetehnoloogia valdkondades. Huaweil on 170 000 töötajat üle maailma, kes on pühendunud loomaks maksimaalset kasu telekommunikatsiooni-seadmete operaatoritele, ettevõtetele ja tarbijatele. Huawei tooted ja teenused on saadaval rohkem kui 170 riigis ja neid kasutab kolmandik maailma rahvastikust. Huawei on 1987. aastal loodud eraettevõte, mis kuulub täielikult töötajatele.

Lisainformatsioon: www.huawei.com