Suurpangad, sidefirmad ja valitsused ühendavad jõud kogu ELi hõlmavaks küberõppuseks

Sajad küberjulgeoleku eksperdid Euroopa eri paigust kontrollivad täna kogu päeva kestva simulatsiooni käigus valmisolekut võitluseks küberrünnakutega. Küberõppusel Euroopa 2012 simuleeritakse ulatuslikku hajusat teenusetõkestusrünnet (DDoS) ja sellel osaleb üle 400 eksperdi, kes esindavad suuremaid panku, telekommunikatsioonifirmasid, internetiteenuste pakkujaid ning kohalikke omavalitsusi ja liikmesriikide valitsusi.

„See on esimene kord, kui üleeuroopalisel küberõppusel osalevad pangad ja internetifirmad. Selline koostöö on küberrünnakute üha suurenevat ulatust ja keerukust arvestades ülimalt tähtis,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes.

Eksperdid peavad korraga tegelema 1200 küberrünnaku juhtumiga, mis muu hulgas hõlmavad ka rohkem kui 30 000 e-kirja. Õppuse käigus kontrollitakse, kas osalejad suudavad reageerida ja teha koostööd juhul, kui avalikud veebisaidid ja Euroopa suuremate pankade arvutisüsteemid langevad lakkamatute küberrünnakute ohvriks. Tegelikkuses seiskaks selline rünnak miljonite kodanike ja ettevõtete tegevuse kogu Euroopas ning tekitaks ELi majandusele miljonitesse eurodesse ulatuvat kahju.

“Tänase õppuse põhirõhk on Euroopa tasandil tehtaval koostööl, mis aitab tagada interneti ja muude oluliste taristute pideva toimimise,” selgitas asepresident Kroes.

Õppusel kasutatakse elutähtsate infoinfrastruktuuride omaduste ja funktsioonide simuleerimiseks iseseisvat süsteemi, mis ei hõlma olemasolevaid struktuure. Euroopa Info- ja Võrguturbeameti (ENISA) eksperdid esitavad ülevaate esialgsetest tulemustest paari päeva jooksul pärast õppust, lõplikke järeldusi sisaldav aruanne avaldatakse enne käesoleva aasta lõppu.

Küberintsidente esineb üha sagedamini. 2011. aastal suurenes veebipõhiste rünnakute arv 36% võrra. Majanduslikku kahju tekitanud infoturbeintsidentidest teatanud ettevõtete arv suurenes ajavahemikus 2007—2010 neli korda (5%-lt aastal 2007 20%-le aastal 2010).

Ülemaailmse majandusfoorumi ekspertide sõnul tabab maailma elutähtsaid infoinfrastruktuure lähema kümne aasta jooksul 10%-lise tõenäosusega ulatuslik küberrünnak, mis võib tekitada ligikaudu 200 miljardi euro suuruse kahju.