Suurima .ee registripidaja turuosa on 42,78%

2012. aasta alguseks on Eesti Interneti SA juures 40 akrediteeritud registripidajat, kelledest suurim turuosa 42,8% on Zone Media OÜ-l.

Eesti Interneti SA 40 akrediteeritud registripidajate seast omab suurimat turuosa Zone Media OÜ 42,8 protsendiga. 2011 aasta alguses oli vastav näitaja 43,98. Suuruselt teine ja kolmas registripidaja on vastavalt Elion Ettevõtted AS ning Netpoint Systems OÜ, kelle turuosadeks 12,10% ja 10,86%. Võrreldes 2011. aasta algusega on Elion Ettevõtted AS turuosa vähenenud 1,88%, Netpoint Systems OÜ turuosa on püsinud stabiilsena. Kõige enam on oma turuosa kasvatanud suuruselt viies registripidaja Tantum Group OÜ, kelle näitaja protsent tõusis aastaga 2,37%-lt 2,94%-le. On märgata tendentsi, et hiljem turule lisandunud väiksemad registripidajad võtavad vähesel määral suuremate registripidajate arvelt turuosa juurde.

Täpse informatisooni Eesti Internti SA poolt akrediteeritud registripidajate turuosade ja domeenide arvu kohta leiate sihtasutuse veebilehelt www.internet.ee/uudised

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni ja sellega seotud infrastruktuuri halda